Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse basisschoolleerlingen maken inhaalslag, maar niet iedereen is getoetst

Amsterdamse basisschoolleerlingen hebben een grote inhaalslag gemaakt na de eerste lockdown. De vertraging die zij vorig voorjaar door de eerste schoolsluiting hadden opgelopen, lijken zij nu weer te hebben ingehaald. Echter, een fors en kwetsbaar deel van de leerlingen heeft afgelopen schooljaar geen toets gemaakt en is hierdoor niet in beeld. Ook bestaan er grote verschillen tussen scholen. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de schoolbesturen verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO).

Een vijfde van de leerlingen heeft geen toets gemaakt

Om de leergroei van Amsterdamse basisschoolleerlingen tijdens Covid-19 in kaart te brengen is gekeken naar de toetsresultaten voor de vakken begrijpend lezen en rekenen-wiskunde. Een vijfde van de leerlingen heeft echter halverwege het huidige schooljaar geen toets gemaakt. Dit zijn vooral leerlingen uit lagere niveaus. Dit roept de vraag op hoe het met deze leerlingen gaat.

De leerlingen die wel zijn getoetst hebben een grote inhaalslag gemaakt. Bij begrijpend lezen zien we een leergroei vergelijkbaar met eerdere schooljaren. Bij rekenen-wiskunde zien we zelfs een lichte toename in de groei die leerlingen hebben doorgemaakt.

De verschillen tussen scholen zijn groot

Niet iedere school heeft een inhaalslag gemaakt. Een deel van de scholen heeft hun leerlingen gemiddeld meer zien groeien dan voor Covid-19, maar er zijn ook scholen die minder uit hun leerlingen hebben weten te halen dan hiervoor. Scholen met een vergelijkbare populatie laten soms totaal verschillende resultaten zien. Gemiddeld genomen laten scholen met een lage schoolweging, wat het aandeel kinderen met een risico op onderwijsachterstand weergeeft, net wat meer leergroei zien dan scholen met een hoge schoolweging. Dit was voor Covid-19 ook al het geval.