Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Openbare orde en veiligheid

Hoe veilig een Amsterdammer zich voelt hangt van veel factoren af. Overlast en de inrichting van de buurt spelen bijvoorbeeld ook mee. Het veiligheidsgevoel loopt dus niet altijd gelijk op de geregistreerde criminaliteit. Daarnaast maken negen van de tien Amsterdammers maken zich weleens zorgen over hun digitale veiligheid.

Lees meer

Geregistreerde criminaliteit in de veiligheidsregio

Bron: politie en O&S. September 2021 - augustus 2022

Uitgelicht in dit thema

  • Veiligheid in beeld

    interactief

    Bekijk en vergelijk de veiligheid per wijk op vier gebieden: criminaliteit, slachtofferschap, overlast en beleving.

  • Straatintimidatie Amsterdam 2022

    publicatie

    42 procent van de Amsterdammers werd de afgelopen 12 maanden eens of vaker geconfronteerd met één of meer vormen van straatintimidatie.

Dossiers binnen dit thema

Meer over Openbare orde en veiligheid