Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Toegankelijkheidsverklaring

Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam streeft ernaar deze website te laten voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid conform de Web Content Accessibility Guidelines op niveau AA.

Maatregelen

Dit doen we om de toegankelijkheid van de website te bevorderen:

 • Extern onderzoek:
  Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid.
 • Interne controle:
  Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
 • Ontwikkeling:
  We houden bij het technisch ontwikkelen van de website vanaf stap 1 rekening met toegankelijkheid.

Onderzoek

We laten de toegankelijkheid van deze website periodiek onderzoeken door een extern bureau en publiceren de resultaten van dit onderzoek.

Verbeterpunten

Onderdelen die nog niet (geheel) toegankelijk zijn volgens het meest recente onderzoek:

 • Niet alle afbeeldingen hebben het juiste tekstalternatief
 • Niet alle pdf-bestanden zijn toegankelijk.
 • Niet alle interactieve kaarten en grafieken zijn toegankelijk.
 • Niet alle video's zijn toegankelijk.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te vergroten

Naar aanleiding van het onderzoek nemen we de volgende maatregelen:

 • Afbeeldingen:
  De aanbevelingen uit het onderzoek over tekstalternatieven voor afbeeldingen hebben we technisch opgelost.

 • Pdf-bestanden:
  Onze website bevat een groot aantal pdf-documenten zoals onderzoeksrapporten en factsheets. Deze documenten zijn complex van aard. We streven ernaar ze toegankelijk te maken maar zeker oudere documenten voldoen niet altijd aan alle eisen. We bieden in ieder geval altijd een toegankelijke samenvatting in html op de pagina waarop het pdf-bestand staat. Indien u problemen ondervindt met de toegankelijkheid van een (ouder) bestand, kunt u een mail sturen aan redactie.os@amsterdam.nl voor een toegankelijke versie.

 • Interactieve kaarten en grafieken:
  Bij interactieve kaarten en grafieken bieden we nu al vaak een tekstuele samenvatting van de getoonde informatie. Ook is het vaak mogelijk de getoonde cijfers te downloaden. We streven ernaar de cijfers in de toekomst structureel ook als toegankelijke tabel aan te bieden.

 • Video's:
  We bieden twee verschillende soorten video's op onze site: animaties met uitleg over een onderwerp en registraties van evenementen zoals de maandelijkse lunchsessies. Die registraties zijn nu niet ondertiteld. We onderzoeken de mogelijkheden dat automatisch te laten doen zoals nu al voor Engelstalige video's mogelijk is.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u problemen ervaart met de toegankelijkheid van onze website, laat het ons dan weten via redactie.os@amsterdam.nl.