Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Toegankelijkheidsverklaring

1 juli 2020

Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam streeft ernaar deze website te laten voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid conform de Web Content Accessibility Guidelines op niveau AA.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Onderdelen die nog niet (geheel) toegankelijk zijn

  • PDF-bestanden zijn nog niet altijd toegankelijk.
  • De grafieken zijn nog niet altijd toegankelijk.

PDF-bestanden

Op deze website is een grote hoeveelheid PDF-documenten beschikbaar gesteld, in veel gevallen zijn dit onderzoeksrapporten. Deze PDF-documenten zijn complex van aard en voldoen niet altijd aan de toegankelijkheidseisen voor digitale informatie volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1). Onderzoek en Statistiek stelt in ieder geval altijd een toegankelijke samenvatting in HTML beschikbaar naast het (ontoegankelijke) rapport of factsheet.

Indien gewenst kunt u contact opnemen met Onderzoek en Statistiek voor een toegankelijke samenvatting van rapporten en factsheets die eerder zijn verschenen (tot september 2018).

Als u meer informatie over het rapport of factsheet wilt, of alsnog een toegankelijke complete versie van een rapport of factsheet, kunt u contact opnemen met de auteur van het rapport, er staat altijd een e-mailadres van de auteur in. Indien dit geen resultaat oplevert kunt u contact opnemen met Onderzoek en Statistiek via redactie.os@amsterdam.nl.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Deel deze pagina: