Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Burgermonitor 2013: kansen en risico’s voor de stad

De Amsterdamse Burgermonitor 2013 gaat over de relatie tussen Amsterdammers en hun stad. Het onderzoek laat zien dat burgers een sterke binding hebben met de stad.

Verder is twee derde van plan om te gaan stemmen, stelt een meerderheid van de Amsterdammers zich tolerant op ten opzichte van homoseksuelen en zegt rekening te houden met anderen in de openbare ruimte. Ook blijkt een meerderheid een beroep te kunnen doen op naasten als zij hulp nodig hebben.

Er zijn daarnaast ook zorgelijke uitkomsten: de interesse in de lokale politiek daalt en Amsterdammers zijn niet uitgesproken positief over hun politieke invloed. Daarnaast vinden veel Amsterdammers hun stadsgenoten onbeschoft, gaan zij weinig om met personen van een andere herkomst en ervaren zij de omgang tussen groepen van verschillende herkomst als matig. Hier liggen risico’s voor de betrokkenheid bij het stedelijke politieke proces en voor het samenleven in de stad.

Interesse in stadsdeel- en gemeentepolitiek, 1999-2013 (percentage tamelijk tot zeer geinteresseerd)*

De sociale cohesie in de stad staat bovendien onder druk door verschillen tussen groepen. Zo blijkt dat interesse in politiek, stemintentie, oordeel over het bestuur, maar ook verbondenheid met de stad, tolerantie ten aanzien van homoseksuelen, de mate waarin een beroep kan worden gedaan op het netwerk en de toegang tot informatie, allemaal samenhangen met opleidingsniveau, leeftijd en herkomst. Met name het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol: hoger opgeleiden participeren veel meer dan Amsterdammers met een lager opleidingsniveau.