Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De bevolkingsontwikkeling van Amsterdam per maand

De bevolkingsontwikkeling van Amsterdam verandert elk jaar, maar kent ook een maandelijks patroon. Zo worden doorgaans in de zomermaanden de meeste baby’s geboren en in december de minste, is het aantal sterfgevallen juist in de wintermaanden het grootst, en komen in augustus de meeste buitenlandse migranten naar de stad. Op deze pagina volgen we de bevolkingsontwikkeling van de stad op basis van voorlopige cijfers van het CBS.

Lijngrafiek met groei en krimp op basis van voorlopige cijfers CBS

Groei en krimp

In het eerste coronajaar 2020 nam het aantal inwoners in Nederland minder sterk toe dan in 2019. Ook in Amsterdam was dat het geval. In 2021 nam de bevolkingsgroei weer toe en in 2022 zorgde de immigratie van Oekraïners voor een nog sterkere groei van het inwonertal, zowel landelijk als in Amsterdam. In 2023 neemt de bevolking minder hard toe dan in 2022, voornamelijk doordat er minder immigratie is vanuit Oekraïne.

Lijngrafiek met de geboortes in Amsterdam op basis van voorlopige cijfers CBS

Geboorte

Het aantal geboorten in de Amsterdam neemt af sinds 2010. In 2019 werden er 10.474 baby’s geboren in de stad; in 2022 waren dat er 9.708. Ook in 2023 is het aantal geboorten in de meeste maanden lager dan in 2022. Doorgaans worden de meeste baby’s in augustus geboren.

Lijngrafiek met de sterfte in Amsterdam op basis van voorlopige cijfers CBS

Sterfte

In april 2020, toen het coronavirus sinds een paar maanden over Nederland verspreid werd, was het aantal sterfgevallen in de stad flink hoger dan in eerdere jaren. In de meeste maanden van 2021 bleef het sterftecijfer hoger dan in de jaren daarvoor, en ook in 2022 was dat zo. Voor 2023 zijn de aantallen tot en met september voor zes van de negen maanden kleiner dan in 2022.

Lijngrafiek met de vestiging binnenland in Amsterdam op basis van voorlopige cijfers CBS

Vestiging binnenland

Het aantal mensen dat vanuit andere Nederlandse gemeenten naar Amsterdam verhuist is doorgaans het grootst in augustus en september, de maanden waarin veel studenten hun nieuwe kamer betrekken. De laatste jaren bedraagt de binnenlandse migratie in deze twee maanden zo’n 8.000, in 2023 is dat meer dan 9.000. Ook in juni en juli 2023 waren deze aantallen groter dan in de jaren daarvoor.

Lijngrafiek met de vertrek binnenland in Amsterdam op basis van voorlopige cijfers CBS

Vertrek binnenland

Het aantal mensen dat vanuit Amsterdam naar een gemeente elders in Nederland verhuist is vaak het grootst in de maanden juli en augustus. Sinds februari 2023 is het aantal Amsterdammers dat uit de stad vertrekt kleiner dan in 2022. Hiermee lijkt 2023 het eerste jaar sinds 2010 te worden waarin het vertrek uit de stad niet hoger is dan het jaar ervoor.

Lijngrafiek met de immigratie in Amsterdam op basis van voorlopige cijfers CBS

Immigratie

Sinds 2005 neemt het aantal personen dat naar Amsterdam immigreert toe. In 2020 keerde deze trend en was dat aantal lager dan in de jaren ervoor. In 2022 en 2023 waren de aantallen weer groter dan in 2019 en de coronajaren 2020 en 2021. Wel is in 2023 het immigranten kleiner dan in 2022, voornamelijk doordat er minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland (en naar Amsterdam) zijn gekomen.

Lijngrafiek met de emigratie in Amsterdam op basis van voorlopige cijfers CBS

Emigratie

Doorgaans is het aantal Amsterdammers dat emigreert het grootst in de maanden juli en augustus. Ook in december en januari is het aantal emigranten meestal groter dan in de overige maanden. In 2023 is het aantal emigranten in de meeste maanden kleiner dan in 2022.