Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bevolkingsprognose 2016: Meer groei door woningbouw

7 maart 2017

Volgens de nieuwe prognose bereikt Amsterdam in 2019 een recordaantal inwoners. Het hoogste inwonertal tot nu (ruim 872.000 inwoners in 1959) wordt in dat jaar voorbijgestreefd. Naar verwachting heeft de stad 936.000 inwoners in 2030; in 2040 zijn dat er 980.000 en in 2050 998.000.

De nieuwe bevolkingsprognose van OIS ligt hoger dan de prognose van 2015. Dit heeft er vooral mee te maken dat in de nieuwe prognose rekening wordt gehouden met meer nieuwe woningen dan in de oude prognose. In de oude prognose werd gerekend op 481.000 woningen in 2040 (+64.0000 woningen sinds 2015), in de huidige prognose zijn dat er 511.000 (+94.000). In deze ambitie zijn zowel de plannen vanuit de Amsterdamse Structuurvisie 2040 verwerkt, als die vanuit Koers2025.

In 2016 groeide het Amsterdamse inwonertal iets minder sterk dan in de jaren daarvoor. Tussen 2008 en 2015 groeide de stad jaarlijks gemiddeld met 11.000  inwoners; in 2016 zijn dat er iets meer dan 10.000. Het grootste deel van de groei wordt veroorzaakt door een hoog buitenlands migratiesaldo. Verwacht wordt dat het buitenlands migratiesaldo ook de komende jaren hoog zal zijn.

De bevolkingsgroei wordt gedempt door het toegenomen vertrek uit de stad, met name van gezinnen met jonge kinderen. In de prognose wordt verwacht dat deze trend ook in 2017 nog doorzet en daarna afzwakt. Wel blijft het binnenlands saldo ook in de toekomst negatief. De verwachte woningvoorraad zal op langere termijn niet groot genoeg zijn om iedereen in de stad te houden. 

Wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden, groeien het sterkst. In absolute aantallen zijn het de typische nieuwbouwgebieden die zorgen voor de meeste nieuwe inwoners. Koplopers zijn Noordelijke IJ-oevers-West met daarin Overhoeks en Buiksloterham, goed  voor 21.000 extra inwoners tot 2040, IJburg-Oost (+15.800 inwoners tot 2040), Zeeburgereiland/Nieuwe diep (+14.400 inwoners) en Omval/Overamstel (+11.800). Ook de wijken Zuidas, Westlandgracht en Overtoomse Veld bieden plaats voor veel groei. Kijken we naar de relatieve stijging dan vallen ook Bedrijventerrein Sloterdijk (van 100 naar 4.600 inwoners) en Amstel III/Bullewijk (van ruim 400 naar bijna 4.300) op. In het kaartje hieronder is de verwachte toe- of afname per wijk weergegeven. De donkerblauwe wijken laten de sterkste relatieve groei zien. De aantallen die vermeld zijn in de kaart geven de verwachte aantallen inwoners weer in 2040.

**Figuur 1 Toe- of afname Amsterdamse bevolking per wijk, 2016-2040, procentpunten

 Toe- of afname Amsterdamse bevolking per wijk, 2016-2040, procentpunten
**bron: OIS

Dit artikel maakt deel uit van de thema's
Deel deze pagina: