Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bevolkingsprognose 2021-2050: minder sterke groei

Vandaag heeft OIS de nieuwe bevolkingsprognose gepubliceerd. Verwacht wordt dat de bevolking tot 2050 blijft groeien, ondanks de geringe groei die we in 2020 zagen. Toen nam het inwonertal met slechts 117 personen toe, met name doordat de immigratie flink lager was. Wel verwachten we dat de groei minder sterk is dan voorheen. In 2036 zal Amsterdam de grens van 1 miljoen inwoners passeren. In 2050 staat de teller op 1.081.000 inwoners. Dit is nog zonder de inwoners van Weesp.

In de nieuwe prognose houden we er rekening mee dat  de bevolkingsontwikkeling tot 2023 nog sterk beïnvloed zal worden door de situatie rondom corona. Zo verwachten we een dip in de levensverwachting, het geboortecijfer en de buitenlandse migratie. Ook houden we rekening met vertraging in de woningbouw. In de vorige prognose verwachtten we meer nieuwe woningen voor 2019 en 2020 dan er daadwerkelijk gerealiseerd werden. Daarom, en door de extra onzekerheid die door corona ontstaat, rekenen we in de nieuwe prognose met minder woningbouw. Tussen 2020 en 2050 verwachten we 125.000 nieuwe woningen in de stad. In de vorige prognose waren dat er 140.000. 

 

Naast het verschil in het verwachte aantal woningen is in de nieuwe prognose ook de verwachting voor het buitenlands migratiesaldo bijgesteld. Tot 2023 verwachten we minder groei door buitenlandse migratie dan in de vorige prognose, maar vanaf 2024 is dat juist meer. Dit is in lijn met de aanpassing die het CBS deed in de nationale bevolkingsprognose. Voor Amsterdam hebben beide aanpassingen tot gevolg dat de binnenlandse migratie lager uitkomt dan eerder verwacht.

In de nieuwe prognose krijgt de stad er tot 2050 209.000 inwoners bij. Die groei bestaat uit een geboorteoverschot van 211.000, een buitenlands vestigingsoverschot van 207.000 en een binnenlands vertrekoverschot van 209.000. In de prognose wordt de binnenlandse migratie bijgestuurd door woningbouw. Doordat er te weinig woningen bij komen om alle nieuwkomers op te vangen, wordt het binnenlands migratiesaldo negatief en zullen meer Amsterdammers de stad verlaten dan dat er mensen vanuit Nederland naar de stad toe verhuizen.

Verandering van het inwonertal naar oorzaak, 2020-2050, volgens prognose 2021 en 2020

Verandering van het inwonertal naar oorzaak, 2020-2050, volgens prognose 2021 en 2020

Net als elk jaar zijn de aannames voor de bevolkingsprognose onzeker. Dat geldt met name voor de verwachtingen over de buitenlandse migratie en de woningbouw. In de nieuwe prognose zorgt de corona pandemie voor extra onzekerheid, zowel op korte als lange termijn

Gebieden waar veel nieuwe woningen gebouwd worden, groeien het sterkst. Koploper is IJburg, Zeeburgereiland, goed voor ruim 32.000 inwoners extra tot 2050. Ook de gebieden Oud-Noord (+29.000), Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken (+28.000) en Bijlmer-Centrum, Amstel III (+23.000) groeien sterk.

Groei of krimp Amsterdamse bevolking

Groei of krimp Amsterdamse bevolking voor 22 gebieden, 2020-2050 (inwonertal en gemiddelde woningbezetting in 2050).

Groei of krimp Amsterdamse bevolking voor 22 gebieden, 2020-2050 (inwonertal in 2050).

Tot slot zijn er ook gebieden waar het aantal inwoners (licht) afneemt, waaronder Centrum-West en Oud-Oost. In deze gebieden is weinig verhuisdynamiek: de meeste bewoners blijven zitten waar ze zitten. Het aantal inwoners in deze gebieden neemt af doordat de zittende huishoudens kleiner worden, bijvoorbeeld door het uit huis gaan van kinderen. Ook speelt in deze wijken de vergrijzing een rol en worden huishoudens kleiner door het overlijden van een partner.

Groei of krimp Amsterdamse woningbezetting

Kaart Amsterdam met prognose woningbezetting in 2050

Groei of krimp Amsterdamse woningbezetting voor 22 gebieden, 2020-2050 (inwonertal en gemiddelde woningbezetting in 2050).

Cijfers over het aantal inwoners per wijk zijn te raadplegen in de visualisatie Bevolkingsprognose.