Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Corona treft Amsterdamse economie zwaarder dan landelijke

27 augustus 2020

De maand juli 2020 stond in het teken van versoepelingen, vakanties, toegenomen mobiliteit en iets positievere verwachtingen van consumenten en ondernemers. In augustus stijgt het aantal coronabesmettingen echter weer en daalt het vertrouwen in de economie. De gevolgen van COVID-19 worden steeds inzichtelijker naarmate er nieuwe cijfers beschikbaar komen. We berichten over de nieuwe economische kerncijfers in Amsterdam in de maandelijkse factsheet.

Eén van de meest belangrijke inzichten in de afgelopen periode is de bbp-raming voor het tweede kwartaal 2020. In augustus zijn de eerste regionale cijfers door het CBS gepubliceerd. Ze laten zien dat de Amsterdamse economie met 12 á 14 procent is gekrompen ten opzichte van het tweede kwartaal 2019. De krimp van de landelijke economie bedraagt 9,3 procent en komt grotendeels door minder consumentenbestedingen aan horeca, recreatie, cultuur, vervoer en zorg. In Amsterdam zijn deze bedrijfstakken goed vertegenwoordigd en zorgen voor een belangrijk aandeel in de krimp, alsmede de vraaguitval naar reisbemiddeling tijdens de lockdown.  

Tekenen van herstel bezoekerseconomie

De bezoekerseconomie in Amsterdam komt steeds meer op gang, maar is nog niet op het niveau van 2019. De gemiddelde kamerbezetting van de open hotels is verdubbeld van 26 procent begin juli tot boven de 50 procent begin augustus. Inmiddels ontvangt meer dan 80 procent van de Amsterdamse hotels gasten. Een andere graadmeter is het aantal bezoekers in de populaire gebieden. In de Kalverstraat steeg het passantenvolume in de maand juli tot boven de  70 procent van het niveau in 2019. Om de drukte te beheersen en de virusverspreiding tegen te gaan gelden hier vanaf eind juli extra maatregelen. Het passantenvolume is begin augustus gedaald tot circa 50% van het niveau in 2019..  

Aantal ww-uitkeringen loopt snel op in juli

De reactie van de Amsterdamse arbeidsmarkt op de verslechterde economische situatie is te zien aan de snel oplopende werkloosheid: het aantal ww-uitkeringen is in juli 2020 met 61 procent gestegen ten opzichte van juli 2019, meer dan de landelijke stijging van 29 procent. In Amsterdam gaat het om 22.010 ww-uitkeringen aan de werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt.

Voor de zelfstandige ondernemers die door COVID-19  financieel in de problemen komen is er een andere regeling: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Gemeente Amsterdam heeft in de periode maart-mei 41.337 unieke aanvragen van Tozo 1 gekregen. De eerste regeling is verlengd door Tozo 2 die tot en met september 2020 zal lopen. Tot nu toe heeft de gemeente 20.504 unieke aanvragen voor Tozo 2 verwerkt (peildatum 24 augustus 2020).