Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Eerste studiejaar cruciaal voor succes in het mbo

Het eerste studiejaar van Amsterdamse studenten in het middelbare beroepsonderwijs (mbo) is van invloed op het behalen van studiesucces. Daarnaast zijn er verschillen tussen specifieke groepen studenten. Dit blijkt uit de monitor mbo-onderwijsloopbanen uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS).

Het eerste jaar is belangrijk voor het vervolg van de onderwijsloopbaan van mbo-studenten. Studenten die na een jaar nog aan dezelfde instelling studeren (startersresultaat), behalen namelijk vaker hun diploma binnen de tijd die ervoor staat, met eventueel een jaar uitloop (studiesucces); 83 procent tegenover 43 procent.

Van de studenten die gedurende hun studie een andere opleiding volgen (binnen een andere sector) dan waarmee ze begonnen zijn (sectorwisselen), zien we dat 70 procent studiesucces behaalt, ten opzichte van 83 procent van de studenten die niet van sector zijn gewisseld. Voor sectorwisselen bij de overstap van vo naar mbo, zijn de verschillen op studiesucces minimaal.

Aandeel studenten dat studiesucces heeft behaald, naar sectorwisselen en startersresultaat (procenten)

Aandeel studenten dat studiesucces heeft behaald, naar sectorwisselen en startersresultaat (procenten)

Het aandeel studenten dat studiesucces behaalde na een sectorwissel tussen vo en mbo was nagenoeg gelijk aan het aandeel dat toen geen sectorwissel deed. Het aandeel studenten dat studiesucces behaalde na een sectorwissel in het mbo was 13 procent lager dan het aandeel dat geen sectorwissel in het mbo deed. Het aandeel studenten dat studiesucces behaalde is veel hoger bij studenten die ook startersresultaat behaalden.