Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Evaluatie centrale loting en matching voor middelbare scholen 2015-2020

Sinds 2015 gebruiken middelbare scholen in Amsterdam een centraal systeem van Loting & Matching om leerlingen die van de basisschool komen op een middelbare school te plaatsen. Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Groningen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor leerlingen wanneer zij worden uitgeloot voor de school van hun eerste voorkeur. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO).

Leerlingen die laag op de voorkeurslijst zijn geplaatst gaan regelmatig naar andere school

Leerlingen die na de loting geplaatst worden op een school die laag op de voorkeurslijst stond, zitten regelmatig aan het begin van het eerste schooljaar al op een andere school. Van de havo en vwo-leerlingen die buiten hun top-5 terecht komen geldt dit voor ongeveer 40 procent van de leerlingen. Ongeveer de helft hiervan gaat naar een school die hoger op hun voorkeurslijst stond. Jaarlijks gaat dit om ongeveer vijftien tot twintig vwo-leerlingen.

Uitgelote leerlingen minder tevreden met school, neemt af in latere jaren

Uitgelote leerlingen zijn minder vaak tevreden met de school waarop zij zitten en zij geven vaker aan liever naar een andere school te gaan. Dit speelt het meest in het eerste jaar en verdwijnt in het tweede jaar voor havo-leerlingen en wordt voor vwo-leerlingen minder sterk in de latere jaren.

Uitloting is niet van invloed op de studievoortgang van de leerling

Leerlingen die zijn uitgeloot zitten in de latere jaren nog net zo vaak zonder vertraging op het niveau van hun basisschooladvies als leerlingen die op hun eerste voorkeursschool zijn geplaatst. Daarnaast heeft uitloting geen negatieve gevolgen voor studiegedrag. Vmbo en vwo-leerlingen besteden meer tijd aan hun huiswerk als ze niet geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur. Uitgelote havo en vwo-leerlingen worden minder vaak uit de lest gestuurd en havo-leerlingen die niet op hun eerste voorkeur zijn geplaatst komen minder vaak te laat op school.