Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gevolgen corona groter naarmate virus oplaait

De directe en indirecte gevolgen van COVID-19 voor de economie worden groter nu het virus in september weer is opgelaaid. Zaken als het consumentenvertrouwen, het aantal vervoerde passagiers en vracht op Schiphol, de havenoverslag en de hotelbezetting zijn ver van het oude niveau verwijderd. Tegelijkertijd stijgt de werkloosheid in september niet verder, het ondernemersvertrouwen is minder negatief en de woningmarkt in Amsterdam is tegen verwachting in weinig geraakt door de coronacrisis. We volgen economische ontwikkelingen in Amsterdam in een maandelijks factsheet. Hieronder lichten we de meest opvallende ontwikkelingen toe. De impact van de nieuwe gedeeltelijke lockdown van 14 oktober is nog niet terug te zien in deze cijfers.

De cijfers over de Amsterdamse huizenmarkt voor het derde kwartaal van 2020 laten zien dat zowel het aantal verkochte woningen als de gemiddelde verkoopprijs zijn toegenomen. De lage hypotheekrente en de krapte op de woningmarkt spelen hierbij een rol. Eerder werd verwacht dat onder andere het wegblijven van expats de woningprijzen onder druk zou zetten. Volgens de nieuwe voorspellingen verloopt de prijsstijging minder snel en in tegenstelling tot de rest van Nederland neemt het aanbod in Amsterdam toe.

De graadmeters voor de bezoekersontwikkelingen in Amsterdam zijn het aantal passagiers op Schiphol, de gemiddelde kamerbezetting van de Amsterdamse hotels en het passantenvolume in de Kalverstraat. De waarden van deze indicatoren liggen ver onder het niveau van 2019. In september neemt het aantal vervoerde passagiers via Schiphol met 79 procent af ten opzichte van 2019. Zowel het Europese als het intercontinentale verkeer is afgenomen. De hotelbezetting daalt van rond de 25 procent in september tot onder de 20 procent begin oktober 2020. Eén jaar eerder was de bezetting in deze tijd van het jaar circa 90 procent. Ook ligt het bezoekersvolume in de Kalverstraat onder de 40 procent van het niveau in 2019.

Werkloosheid gedaald in september 2020

Tussen april en juli 2020 nam de werkloosheid in Amsterdam in een hoog tempo toe. Dit is te zien aan de toename van het aantal WW- en bijstandsuitkeringen en aan de stijging van het werkloosheidspercentage van 3,7 procent in het eerste kwartaal naar 4,8 procent in het tweede kwartaal van 2020. In augustus en september treedt een daling van het aantal werklozen op, vooral bij de jongeren. Het aantal WW- en bijstandsuitkeringen ligt echter boven het niveau van september 2019.