Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Groei aandeel etnische minderheden zwakt af

21 november 2005

De groei van het aandeel Amsterdammers dat oorspronkelijk niet uit Nederland komt, zwakt af in de komende jaren. Dit blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognoses van O+S. Jarenlang gaven de prognoses aan dat het percentage etnische minderheden in Amsterdam vóór 2030 groter zou zijn dan het aandeel Nederlanders en mensen uit andere westerse landen. De jongste cijfers laten echter zien dat dit niet het geval zal zijn.

Volgens de huidige voorspellingen ligt het percentage etnische minderheden in de stad in 2030 op 47%, terwijl het aandeel westerse allochtonen met 10% hetzelfde blijft en het percentage Nederlanders daalt naar 43%. Het gaat dan om ruim 390.000 Amsterdammers uit etnische minderheidsgroepen en zo'n 440.000 mensen uit Nederland en andere westerse landen.

Lager migratiesaldo

De afgezwakte toename van het aandeel etnische minderheden heeft te maken met het dalende buitenlandse migratiesaldo. Dit is het verschil tussen het aantal immigranten en het aantal emigranten. De daling van het saldo, die in 2002 begon, heeft met verschillende factoren te maken. Ten eerste is het strikte immigratiebeleid en uitzettingsbeleid van Nederland van invloed. Een andere reden voor de minder sterke groei is dat Nederland door de economische malaise van de laatste jaren minder aantrekkelijk is geworden voor immigranten.

Minder huwelijksmigranten

Een derde belangrijke reden voor immigratie is gezinsvorming. Sinds 2003 daalt het aantal importbruiden en -bruidegoms in Amsterdam echter. Ging het in 2002 nog om zo'n 1.700 mensen die uit het buitenland naar Amsterdam verhuisden om zich bij hun partner te vestigen, in 2004 waren dit nog geen 1.400 personen.Op dit moment zijn ongeveer drie op de tien buitenlandse huwelijkspartners die met een Amsterdammer trouwen afkomstig uit de verzamelgroep 'overige niet-westerse landen'. Daarnaast verhuizen vooral Turken en Marokkanen naar Amsterdam voor een huwelijk met iemand die hier woont. Meestal trouwen zij met iemand die oorspronkelijk ook uit hun land komt. Volgens het Ministerie van Justitie is het aantal aanvragen voor gezinsvorming of -hereniging in Nederland in de eerste acht maanden van 2005 met een kwart gedaald in vergelijking met vorig jaar. De voornaamste reden van de afname is volgens het Ministerie de strengere eisen aan een bruid of bruidegom uit het buitenland die eind 2004 zijn ingevoerd. De verwachting is daarom dat het aantal huwelijksmigranten in Amsterdam in de toekomst verder zal dalen.

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: