Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Meer geregistreerde criminaliteit in de stad

De geregistreerde criminaliteit is in de periode september 2021-augustus 2022 in de regio iets gestegen ten opzichte van de periode mei 2021-april 2022. Dat blijkt uit de update van de Veiligheidsindexen. Gemiddeld rapporteren regiobewoners ongeveer nog evenveel overlast en slachtofferschap van criminaliteit en ook de onveiligheidsbeleving bleef gelijk.

wordt niet gebruikt

Geregistreerde criminaliteitsindex per wijk

De toename van geregistreerde criminaliteit komt vooral doordat de High volume misdrijven stegen, onder meer in gebieden waar veel bezoekers komen, zoals de Burgwallen, Grachtengordel-West en -Zuid, Nieuwmarkt en De Weteringschans. Het aantal bezoekers is in deze gebieden de afgelopen zomer waarschijnlijk toegenomen door het opheffen van coronamaatregelen en reisrestricties. In sommige drukbezochte gebieden nam bijvoorbeeld de zakkenrollerij sterk toe; een delict waar bezoekers over het algemeen vaker doelwit van zijn. Overigens stegen in de meeste van deze drukkere Centrumgebieden niet alleen de High volume misdrijven maar ook de High impact misdrijven, bijvoorbeeld doordat er meer straatroven waren. Daarnaast nam de ervaren overlast toe, vooral van personen.

Hoewel de ervaren overlast in de hele regio gemiddeld ongeveer gelijk bleef, is ook in sommige wijken buiten het centrum van Amsterdam sprake van een toename van overlast, bijvoorbeeld op IJburg-Oost/IJburg-Zuid waar vooral jeugdoverlast steeg. Ook zijn bewoners zich daar onveiliger gaan voelen en is er meer vermijdingsgedrag.

In andere wijken ging het juist (iets) beter met de veiligheid. Hoewel de Amsterdamse Poort en omgeving bijvoorbeeld nog steeds een wijk is waar de indexen rood of oranje kleuren, is op alle indexen een verbetering te zien tussen april en augustus. De geregistreerde criminaliteit, het gerapporteerd slachtofferschap en de ervaren overlast namen af en de onveiligheidsbeleving verbeterde. In de Van Lennepbuurt daalde het gerapporteerd slachtofferschap sterk, onder meer doordat er minder autodiefstal werd gerapporteerd.

De wijken in de regiogemeenten zijn zoals gewoonlijk veiliger dan gemiddeld op alle indexen. Alleen in Holland Park (Diemen) wordt relatief veel slachtofferschap gerapporteerd en een grotere onveiligheidsbeleving. Het gerapporteerd slachtofferschap daalde wel iets, de onveiligheidsbeleving nam juist iets toe. In Duivendrecht is de geregistreerde criminaliteit relatief hoog, ondanks de recente lichte daling.

De Veiligheidsindexen bieden voor alle wijken in de regio veel cijfermatige informatie over de ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit, gerapporteerd slachtofferschap, ervaren overlast en de onveiligheidsbeleving. In dit artikel zijn slechts enkele ontwikkelingen uitgelicht. Benieuwd naar de andere wijken in de regio? Kijk dan op het dashboard Veiligheid in beeld.