Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Meer groei door buitenlandse migratie en nieuwe woningen

13 februari 2018

Vandaag brengt OIS de nieuwe bevolkingsprognose uit. De verwachting is dat de bevolkingsgroei aanhoudt en Amsterdam in 2039 een miljoenenstad wordt. In de loop van 2019 telt de stad een record aantal inwoners. Het hoogste inwonertal tot nu (ruim 872.000 inwoners in 1959) wordt in dat jaar voorbijgestreefd.

In de nieuwe prognose verwacht OIS 89.900 extra woningen tussen 2018 en 2040. In de vorige prognose waren dat er minder: 74.100. Het aantal verwachte woningen is naar boven bijgesteld omdat er steeds meer concrete woningbouwplannen bijkomen.

854.613 inwoners in 2018

In 2017 groeide het Amsterdamse inwonertal minder sterk dan in de jaren daarvoor. Het definitieve inwonertal op 1 januari 2018 bedraagt 854.613 inwoners; 9.661 meer dan het jaar ervoor. Begin januari werd het voorlopige inwonertal geraamd op 855.965. Dat er uiteindelijk minder inwoners zijn, komt doordat er in december meer Amsterdammers vertrokken dan verwacht. Veel van deze uitschrijvingen werden pas in 2018 bij de gemeente doorgegeven.

Vertrek uit de stad neemt nog steeds toe

De bevolkingsgroei wordt gedempt door het toegenomen vertrek uit de stad, met name van gezinnen met jonge kinderen. In de prognose wordt verwacht dat deze trend op korte termijn afzwakt doordat er een groot aantal nieuwe woningen opgeleverd gaat worden. Wel blijft het binnenlands saldo ook in de toekomst negatief. De verwachte woningvoorraad zal ook op langere termijn niet groot genoeg zijn om iedereen in de stad te houden.  

Wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden, groeien het sterkst. In absolute aantallen zijn het de typische nieuwbouwgebieden die zorgen voor de meeste nieuwe inwoners. Koplopers zijn Noordelijke IJ-oevers-West met daarin Overhoeks en Buiksloterham, goed  voor bijna 21.000 extra inwoners tot 2040, IJburg-Oost (+20.300 inwoners tot 2040), Zeeburgereiland/Nieuwe diep (+14.300 inwoners), Omval/Overamstel (+12.600) en Noordelijke IJ-oevers-Oost (11.700). Ook de wijken Zuidas, Westlandgracht en Overtoomse Veld bieden plaats voor veel groei.

Tot slot zijn er ook wijken waar het aantal inwoners (licht) afneemt. In veel van deze wijken is weinig verhuisdynamiek; de meeste bewoners blijven zitten waar ze zitten. Het aantal inwoners in deze wijken neemt af doordat de zittende huishoudens kleiner worden, bijvoorbeeld door het uit huis gaan van inwonende kinderen. Ook speelt in deze wijken de vergrijzing een rol en worden huishoudens kleiner door het overlijden van een van beide partners. In een aantal wijken wordt juist veel verhuisd, maar daalt het aantal inwoners doordat het de grotere huishoudens zijn (gezinnen met jonge kinderen) die hun woning achterlaten voor kleinere huishoudens (alleenstaanden of stellen).

Toe- of afname Amsterdamse bevolking per wijk, 2017-2040 (inwonertal 2040)

Toe- of afname Amsterdamse bevolking per wijk, 2017-2040 (inwonertal 2040)

Cijfers over het aantal inwoners per wijk zijn te raadplegen in de visualisatie bevolkingsprognose.

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: