Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Minder Amsterdammers verdacht van een misdrijf in 2021

In 2021 werden minder Amsterdammers verdacht van een misdrijf dan in voorgaande jaren. Het aandeel Amsterdammers dat wordt verdacht van een misdrijf daalt al jaren. Alleen in 2019 waren er meer Amsterdammers tussen de 12 en 24 jaar verdacht dan het jaar ervoor. De daling van verdachte Amsterdammers geldt in 2021 het sterkst in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 17 jaar. Dit blijkt uit cijfers over jeugd- en volwassenencriminaliteit, die Onderzoek en Statistiek (O&S) jaarlijks berekent op basis van politiecijfers.

Het aantal bij de politie geregistreerde misdrijven in Amsterdam is sinds 2012 gedaald. In 2021 werden in totaal 63.749 misdrijven geregistreerd bij de politie in Amsterdam. In 2012 waren dit er nog ruim 99.000. Nadat de daling in 2019 vrijwel tot stilstand kwam, daalde het aantal geregistreerde misdrijven na de start van de coronacrisis begin 2020 opnieuw sterk, vooral tijdens de lockdowns.

De lockdowns veranderde de gelegenheid voor bepaalde vormen van criminaliteit. De politie kreeg vooral minder meldingen van misdrijven zoals woninginbraak, fietsdiefstal, straatroof en zakkenrollerij. Door de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven, waren er minder geschikte doelwitten voor inbrekers, fietsendieven en zakkenrollers. Bij 29 procent van de gepleegde misdrijven in Amsterdam was in 2021 een verdachte bekend. Soms gaat dit om Amsterdamse verdachten, maar verdachten kunnen ook elders woonachtig zijn. Dit percentage schommelt al jaren rond de 26 procent.

Daling Amsterdamse verdachten

In 2021 werden minder Amsterdammers verdacht van een (binnen of buiten Amsterdam gepleegd) misdrijf dan in voorgaande jaren. Vooral onder jeugdige Amsterdammers is een daling zichtbaar. Waar in 2020 nog 2,3 procent van de Amsterdammers tussen de 12-24 jaar verdacht werd van een misdrijf, ging het in 2021 om 2 procent. De daling geldt het sterkst voor de leeftijdsgroep 12-17 jaar. In 2020 werd 2,7 procent van de 12-17 jarigen in Amsterdam verdacht van een misdrijf, in 2021 was dat 2,2 procent. Van de 18-24 jarigen en 25-plussers werd in 2021 respectievelijk 2,0 procent en 0,8 procent verdacht van een misdrijf.

Percentage verdachten van een misdrijf woonachtig in Amsterdam per leeftijdsgroep, 12-17 jaar, 18-24 jaar en 25-plus, 2015-2021. Opnieuw een daling zichtbaar sinds 2019.

Percentage verdachten van een misdrijf woonachtig in Amsterdam, per leeftijdsgroep, 2015-2021 (procenten)

Aandeel verdachten verschilt sterk per wijk

In de wijken Bedrijventerrein Sloterdijk en de Van Galenbuurt zijn de meeste jeugdige verdachten tussen de 12 en 24 jaar: respectievelijk 10,5 procent en 7,5 procent van de jeugdigen is daar verdacht. De hoge percentages zijn hier waarschijnlijk (deels) te verklaren doordat in die wijken veel jeugdhulpinstellingen en briefadressen voor mensen zonder een vast woonadres zijn. Andere buurten die opvallen vanwege een hoger aandeel jeugdige verdachten zijn de Dapperbuurt, Waterlandpleinbuurt, IJplein/Vogelbuurt, Oostelijke Eilanden/Kadijken en Indische Buurt Oost. Het aandeel jeugdige verdachten is juist relatief laag de wijken Betondorp, De Omval/Overamstel, Driemond en Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk.

Onder 25-plussers is eveneens in de wijken Bedrijventerrein Sloterdijk en de Van Galenbuurt een hoog percentage verdachten te zien, net als in Sloterdijk en Amstel III/Bullewijk. Daarnaast zijn er relatief veel 25-plussers verdacht van een misdrijf in De Punt, Frankendael en in Bijlmer Centrum. In de Houthavens, Grachtengordel-West en de Apollobuurt zijn juist relatief weinig bewoners van 25 jaar en ouder verdacht van een misdrijf.

In de wijken Bedrijventerrein Sloterdijk en de Van Galenbuurt zijn de meeste jeugdige verdachten.

Aandeel verdachten in Amsterdam (12+ jaar)