Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Nieuwe bevolkingsprognose voor Amsterdam

27 april 2007

Volgens de nieuwste Amsterdamse bevolkingsprognose zal de bevolking tot 2030 met 80.000 inwoners toenemen. Begin 2007 telde Amsterdam 743.000 inwoners, in 2030 zijn dat er 823.000. Meer dan de helft van de groei vindt plaats in Zeeburg, waar op IJburg en eiland Zeeburg gebouwd wordt. In 2030 zal het stadsdeel volgens de prognose 99.000 inwoners tellen, een groei van 52.000 inwoners. Amsterdam-Noord dat nu het grootste stadsdeel is, zal in 2030 toch nog iets groter zijn door uitbreidingsprojecten als de Bongerd en Overhoeks. Het stadsdeel groeit van 87.000 inwoners in 2007 tot 102.000 inwoners in 2030. In Amsterdam is er in tegenstelling tot de rest van het land nog geen sprake van vergrijzing. Integendeel, het aandeel 65-plussers neemt al jarenlang af. Dit is een gevolg van de grootschalige suburbanisatie in de jaren zestig en zeventig. Veel Amsterdammers behalen nu hun pensioengerechtigde leeftijd in de randgemeenten. Verwacht wordt dat het aandeel ouderen tot 2011 zal blijven afnemen. In dat jaar zullen de eerste babyboomers 65 jaar worden. Vanaf dat moment zal het aandeel ouderen in Amsterdam toenemen, zij het niet zo snel als in de rest van het land. In 2030 zal het aandeel ouderen nog onder het niveau van 1990 liggen.

ZuiderAmstel is het meest vergrijsde stadsdeel en zal dat de komende 25 jaar ook zo blijven. Het aandeel 65-plussers bedraagt er nu 20,6% en zal in 2030 tot 22,5% zijn toegenomen. Zeeburg is nu het minst vergrijsde stadsdeel met slechts 5,7% ouderen. Dit aandeel zal de komende jaren echter toenemen door het ouder worden van de bevolking in het Oostelijk Havengebied. In Bos en Lommer is het aandeel ouderen de afgelopen jaren het sterkst afgenomen. In 2007 is daar het een na laagste aandeel 65-plussers, maar vanaf 2020 zal Bos en Lommer het laagste aandeel 65-plussers hebben. Bij de jongere leeftijdsgroepen zijn de veranderingen in de stad veel geringer. Zo zal het aantal kinderen tot 18 jaar slechts met 3.000 personen toenemen. De prognosecijfers zijn beschikbaar voor de stad, stadsdelen en buurtcombinaties en zijn onderverdeeld naar leeftijdsklassen. De cijfers zijn in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening door O+S opgesteld.

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: