Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Ruime meerderheid is positief over extra windmolens in Amsterdam

Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft op verzoek van het Programma Klimaatneutraal twee onderzoeken uitgevoerd waarin de houding van mensen die in de zoekgebieden wonen is onderzocht en die van Amsterdammers in de rest van de stad. De centrale vraag is hoe men over het bijplaatsen van windmolens in het algemeen denkt, en wat men ervan vindt als de windmolens in (één van) de zeven zoekgebieden geplaatst zouden worden.

Ruime meerderheid is positief over extra windmolens in Amsterdam

Uit beide onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid positief is over de plaatsing van extra windmolens in Amsterdam. Ruim de helft van de respondenten die in en rond de zoekgebieden wonen geeft aan dat zij het (helemaal) eens is met de plaatsing van extra windmolens in de stad (56 procent). Bij respondenten uit de rest van de stad ligt dit aandeel hoger, namelijk op 65 procent.

 Onder bewoners in en rond de zoekgebieden is de weerstand tegen bijplaatsing van windmolens groter dan in de rest van de stad: 30 procent versus 14 procent.

Houding ten opzichte van extra windmolens in het algemeen, huishoudens in en rond de zoekgebieden (n=1577) en stad (n=1649)

Houding ten opzichte van extra windmolens in het algemeen, huishoudens in en rond de zoekgebieden (n=1577) en stad (n=1649)

Mening over windmolens in de zoekgebieden zelf

Ondanks dat 56 procent van de respondenten in de zoekgebieden voorstander is van plaatsing van extra windmolens in de stads, is de meerderheid van hen tegen plaatsing van windmolens in hun eigen gebied, met uitzondering van respondenten die in het Havengebied en de Brettenzone wonen. De overige respondenten zijn voor, hebben een neutrale houding ten aanzien van bijplaatsing of hebben geen antwoord op de vraag. In het gebied Amstelscheg is nagenoeg iedereen tegen windmolens in hun gebied. Ook in het gebied Gaasperplas en Diemerscheg is de weerstand tegen plaatsing van windmolens hoog: driekwart van de respondenten uit dat gebied is tegen.

Houding ten opzichte van extra windmolens in het algemeen en ten opzichte van plaatsing in zoekgebieden, huishoudens uit het eigen zoekgebie

Houding ten opzichte van extra windmolens in het algemeen en ten opzichte van plaatsing in zoekgebieden, huishoudens uit het eigen zoekgebied (n=1577)