Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Subsidie helpt volgens middelbare scholen bij verbetering schoolresultaten

De gemeentelijke subsidie ‘Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs’ heeft volgens scholen zelf bijgedragen aan betere vaardigheden van leerlingen, vooral bij rekenen en taal. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de subsidie door het Kohnstamm Instituut en Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Met behulp van de gemeentelijke subsidie ‘Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs’ hebben Amsterdamse middelbare scholen in schooljaar 2019/’20 aan zo’n 7.500 leerlingen interventies kunnen bieden op het gebied van kansengelijkheid. De subsidie wordt verstrekt aan scholen met veel leerlingen die op basis van hun achtergrondkenmerken risico lopen op onderwijsachterstanden.

Bijna alle scholen hebben de subsidie onder andere ingezet voor extra taal- of rekenonderwijs en/of aandacht voor het aanleren van studievaardigheden. Daarnaast heeft ruim de helft van de scholen extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, bijvoorbeeld door coaching gericht op zelfvertrouwen en –reflectie. Verder heeft een deel van de scholen gewerkt aan het bevorderen van de ouderbetrokkenheid, onder andere met behulp van ouderbijeenkomsten, en de professionalisering van de docenten ter ondersteuning van de leerlingen, bijvoorbeeld door middel van een docententraining voor betere leerlinggesprekken.

De sociaal-emotionele begeleiding heeft als resultaat gehad dat er minder leerlingen ontspoord zijn. Dit (…) resulteerde in een prettiger schoolklimaat waarbij leerkrachten meer ruimte hadden voor het onderwijsproces en minder tijd kwijt waren aan de correctie van de leerling.

Ondanks de maatregelingen rondom COVID-19 hebben de meeste scholen zich in schooljaar 2019/’20 toch extra kunnen inzetten op het gebied van kansengelijkheid. De helft van de scholen heeft de plannen volledig uitgevoerd, de andere helft heeft dit grotendeels gedaan. De inzet heeft in sommige gevallen minder opgeleverd dan gehoopt en/of de scholen hebben de opbrengsten minder goed kunnen monitoren. Desondanks rapporteren alle scholen positieve resultaten van hun inzet in het kader van de kansenaanpak.

Taal- en rekenvaardigheden belangrijkste opbrengst

De meeste scholen noemen een verbetering in taal- of rekenvaardigheden van de leerlingen als een van de belangrijkste opbrengsten van de inzet in het kader van de subsidie. Ook signaleren veel scholen een algemene verbetering van schoolresultaten. Redelijk veel scholen merken daarnaast dat leerlingen zelfstandiger zijn geworden of meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ongeveer een derde van scholen geeft aan dat intensievere communicatie met ouders de relatie tussen ouders en de school heeft verbeterd. Op het gebied van professionalisering merken sommige scholen dat docenten, door middel van kennisdeling, meer aandacht hebben gekregen voor taalproblematiek van leerlingen.

Er zijn meer leerlingen die hun huiswerk maken en cijfers zijn significant verbeterd.

Over dit onderzoek

Samen met het Kohnstamm Instituut evalueert OIS de subsidieregeling Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs. De subsidieregeling loopt vanaf schooljaar 2019/’20 gedurende meerdere jaren en scholen kunnen de regeling jaarlijks aanvragen. De huidige rapportage is een tussentijdse evaluatie van de inzet en opbrengsten van de subsidieregeling in schooljaar 2019/’20. Voor het onderzoek vulden de scholen een verantwoordingsformulier in en voerden onderzoekers diepte-interviews met schoolleiders.

Meer ouders bezoeken de ouderavonden en melden zich voor de ouderraad, krijgen meer begrip voor het onderwijssysteem.