Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Vanaf 2021 sterke groei van het aantal 75-plussers

19 maart 2020

In 2021 worden de eerste babyboomers 75 jaar. Het aantal 75-plussers neemt dan voor het eerst sinds lange tijd weer toe en meteen ook het sterkst van alle leeftijdsgroepen in Amsterdam. In 2039 zal de stad ruim twee keer zoveel 75-plussers tellen als nu het geval is en het aantal jongere ouderen tussen de 65 en 75 jaar zal met 39% toenemen. OIS heeft twee factsheets uitgebracht: één die ingaat op de demografische ontwikkelingen onder ouderen in de komende 20 jaar en één waarin de huidige welzijnspositie van ouderen wordt beschreven met een doorkijk naar de te verwachten veranderingen voor deze groep.

Amsterdamse ouderen, nu en in 2039

De komende twintig jaar zal de samenstelling van de Amsterdamse ouderen sterk veranderen. Allereerst komen er meer ouderen van boven de 75 jaar. Daarnaast hebben ouderen steeds vaker een migratieachtergrond; in 2039 gaat het om bijna de helft van de ouderen, waaronder 30% niet-westerse migranten van de eerste generatie. De verwachting is dat de sociaaleconomische score (SES) van ouderen gemiddeld genomen verbetert: de toekomstige ouderen zijn namelijk beter opgeleid dan de huidige generatie. Hoewel het aantal ouderen met een lage SES de komende 20 jaar alsnog met 10% zal toenemen, zal het aantal met een middelhoge SES meer dan verdubbelen en het aantal ouderen met een hoge SES zelfs verviervoudigen.

Welzijn en participatie Amsterdamse ouderen

Oudere Amsterdammers hebben een minder gunstig welzijnsniveau, gemeten als score op de standaard leefsituatie-index (SLI), dan jongere Amsterdammers, maar hun positie verbetert wel sneller. De toekomstige verbetering van de SES van ouderen zal naar verwachting bijdragen aan een verdere toename van hun welzijnsniveau. Tegelijkertijd laten de huidige cijfers zien dat na het 75e levensjaar de maatschappelijke participatie van ouderen op bijna alle terreinen afneemt. Het toenemende aantal 75-plussers zal daarmee een negatieve bijdrage leveren aan het gemiddelde welzijnsniveau van de Amsterdamse ouderen. Per saldo zal het aantal ouderen dat zorg nodig heeft gaan toenemen. Tegelijkertijd zullen er per oudere minder potentiële mantelzorgers in de stad wonen, omdat het aantal 50- tot 75-jarigen minder snel toeneemt dan het aantal hoogbejaarden.

Participatie Amsterdamse ouderen in (vrijwilligers)werk/opleiding 2016, sport 2019 en overig 2018

Participatie Amsterdamse ouderen in (vrijwilligers)werk/opleiding 2016, sport 2019 en overig 2018