Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Verschil tussen intentie en meldgedrag bij huiselijk geweld

Een derde van de Amsterdammers vangt weleens signalen op van huiselijk geweld in de omgeving (33 procent). In de meeste gevallen gaat dit over ruzies of verbale agressie bij buren. Nagenoeg negen op de tien (87 procent) van hen spreekt deze zorgen uit, en doet dit met name naar hun partner, maar ook vaak naar het slachtoffer. Minder nemen zij contact op met een professionele hulpverlener of de politie.

In het licht van de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024, voerde Onderzoek en Statistiek (O&S) in september van 2021 enquêteonderzoek uit onder 3.361 bewoners van de regio Amsterdam-Amstelland.

Uit het onderzoek blijkt dat er een kloof bestaat tussen de mate waarin deelnemers menen in actie te komen naar aanleiding van tekenen van huiselijk geweld en de mate waarin men dit daadwerkelijk doet. Aan de groep respondenten die aangaven dat zij nog nooit signalen van huiselijk geweld hebben opgevangen (62 procent) is gevraagd wat zij zouden doen indien dit scenario zich wel voordoet. Hieruit blijkt dat zij vooral veel vaker aangeven vermoedens te zullen bespreken met de politie (43 procent versus 13 procent) en met een hulpverlener (39 procent versus 16 procent).

Wanneer men daadwerkelijk tekenen van huiselijk geweld signaleert, is de situatie mogelijk genuanceerder dan van tevoren ingeschat en voelt de intentie om contact op te nemen met een professionele instantie wellicht als een te grote stap. Dit blijkt ook uit de reserveringen die respondenten uitspreken: men twijfelt of het inschakelen van professionele hulp wel meer goed doet dan dat het schade aanricht. In de rapportage worden deze resultaten inzichtelijk gemaakt.

Personen of partijen waarmee inwoners zorgen over huiselijk geweld hebben besproken (n= 1.124) of verwachten te bespreken (n=2.237),

Grafiek over personen of partijen waarmee inwoners zorgen over huiselijk geweld hebben besproken