Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Vluchtelingenmonitor 2020

13 november 2020

In Amsterdam wonen ongeveer 6.300 statushouders die na 2015 naar Nederland zijn gekomen. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielstatus hebben gekregen. De Vluchtelingenmonitor 2020 brengt de situatie van Amsterdamse statushouders op het vlak van demografie, onderwijs en werk en inkomen in beeld. Daarnaast komt het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in de stad aan bod. In deze editie wordt voor het eerst een vergelijking gemaakt met Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven (G5). Het is de vijfde keer sinds 2016 dat de monitor verschijnt.

Amsterdamse statushouders vaak man en alleenstaand

Vijftien procent van Nederlandse statushouders woont in een van de G5-steden steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven). Een derde daarvan woont in Amsterdam. De meeste Amsterdamse statushouders zijn afkomstig uit Syrië (43%) en Eritrea/Ethiopië (21%). In vergelijking met de andere vier grote steden in Nederland wonen er in Amsterdam verhoudingsgewijs veel alleenstaande mannelijke statushouders en het aandeel 0-17-jarigen is met 23% wat lager dan in de andere G5-steden (25%-32%). In Amsterdam is het aandeel nareizigers lager dan in de andere grote steden (32% versus 35%-41%), maar neemt wel toe. Nareizigers zijn in Amsterdam net als in de andere G5-steden vaak vrouw en van Syrische herkomst.

Meer Amsterdamse statushouders aan het werk, bijstandsafhankelijkheid daalt

Het aandeel Amsterdamse statushouders dat werk heeft is de afgelopen jaren gestegen. Momenteel is 37% van de statushouders werkzaam in loondienst. Er zijn echter wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen: mannen doen veel vaker betaald werk dan vrouwen (45% versus 19%). Hoe langer de statushouders in Nederland zijn, hoe hoger het aandeel met betaald werk. Een deel van de werkenden ontvangt ook een bijstandsuitkering. In totaal ontvangt 62% van de statushouders een bijstandsuitkering. Dat is hoog ten opzichte van het stedelijk gemiddelde maar het aandeel daalt wel sterk, vooral onder de 27-37-jarigen.

Amsterdamse statushouders zijn samen met de statushouders in Eindhoven het vaakst aan het werk. In Rotterdam ligt dit aandeel het laagst. Ook in de andere G5-steden geldt dat mannen vaker werken dan vrouwen maar in Amsterdam ligt het aandeel vrouwen dat werkt hoger dan in de andere vier grote steden. Statushouders die langer in Nederland zijn hebben vaker een voltijdbaan dan degenen die hier nog niet zo lang zijn. Dat is in alle G5-steden het geval.

Aandeel statushouders dat werkt in loondienst naar geslacht, januari 2020 (procenten)

Grafiek met aandeel statushouders dat werkt in loondienst naar geslacht, januari 2020 (procenten)

Bron: CBS, bewerking OIS

Twee derde Amsterdammer steunt opvang van vluchtelingen in de stad

Bijna twee derde van de Amsterdammers vindt het een goed idee om vluchtelingen op te vangen in Amsterdam. Dat is een even hoog aandeel als in 2018. De ervaringen van Amsterdammers met de opvang van vluchtelingen in de buurt zijn veelal positief of neutraal. In 2020 is ook het draagvlak voor de opvang van ongedocumenteerden gemeten onder omwonenden van zes opvanglocaties. Onder de omwonenden is tussen de 38% en 61% het ermee eens dat ongedocumenteerde Amsterdammers in hun buurt worden opgevangen. In 2021 zijn de laatste twee opvanglocaties geopend. Ook onder de omwonenden van deze locaties is het draagvlak voor de opvang gemeten. Bij deze locaties was ongeveer de helft het ermee eens dat ongedocumenteerde Amsterdammers in hun buurt worden opgevangen. De resultaten van deze draagvlakmetingen worden gepubliceerd in aparte rapportages.