Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Armoede

Deze dataset bevat tabellen over armoede, minimahuishoudens, WSM - wettelijk sociaal minimum en de bijstand. In de dataset zijn de stadsdeelrapportages van de Amsterdamse armoedemonitor opgenomen.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2022databestand
Ontwikkeling armoede in Amsterdam en Amsterdamse minima in beeld - Achtergrondtabellen Armoedemonitor 2022databestand
Bereik Amsterdamse armoederegelingen - Achtergrondtabellen Armoedemonitor 2022databestand
Armoedemonitor 2022 bereik Stadspas en Collectieve Zorg naar bron van inkomen, stadsdeel en GGW-gebieddatabestand
Minimahuishoudens in leeftijdscategorieën en percentage Amsterdammers met dezelfde kenmerken 2021databestand
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2021databestand
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2020databestand
Aantal en percentage personen met inkomen als zzp'er als belangrijkste inkomensbron dat onderdeel is van een minimahuishouden, naar stadsdeel, 2020databestand
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2019databestand
Tabellen minima op basis van 120% en 130% SM Amsterdamse Armoedemonitor 2019databestand
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2018databestand
Amsterdammers in minimahuishoudensinkomen naar migratieachtergrond en leeftijd, 2018databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
30 maart 2022
Wijzigingsdatum
10 juli 2024
Wijzigingsfrequentie
jaarlijks
Doel
Verzamelen statistieken