Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Armoedebestrijding Amsterdam

Diverse datasets met statistieken van Onderzoek en Statistiek.

Thema: Werk en sociale zekerheid,
Detailniveau: Amsterdam

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2020databestand
Tabellen minima op basis van 120% en 130% SM Amsterdamse Armoedemonitor 2019databestand
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2019databestand
Laptops PO (2020) en bereik UPC regeling per wijk,2017-2019databestand
Stadsdeelrapportage Amsterdamse Armoedemonitor 2018databestand
Achtergrondkenmerken van werkende minima - tabellenrapportagedatabestand
Verleende diensten en afgeronde producten bij de Schuldhulpverleningsbureaus, 2014-2018databestand
Toegekende aanvragen huurtoeslag van huishoudens, 2014-2018databestand
Minima-Stadspasbezitters naar stadsdelen, 2016-2019databestand
Stadspasbezitters naar leeftijdsgroepen, 2016-2019databestand
Amsterdammers in minimahuishoudens naar leeftijdsgroepen, 2017-2018 1)databestand
Amsterdammers in minimahuishoudensinkomen naar migratieachtergrond en leeftijd, 2018 1)databestand
Amsterdamse minimahuishoudens en overige huishoudens naar belangrijkste bron van het huishoudensinkomen, 2018 1)databestand
Amsterdamse minimahuishoudens en overige huishoudens naar huishoudtypen, 2018 1)databestand
Amsterdammers in minimahuishoudens, 2016-2018 1)databestand
Amsterdamse minimahuishoudens, 2016-2018 1)databestand
Stadspasverstrekkingen, 2016-2019databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
6 december 2016
Wijzigingsdatum
6 december 2021
Wijzigingsfrequentie
onbekend
Doel
Verzamelen statistieken
Contactpersoon
Laure Michon