Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Bevolkingsprognoses wijken Noord

Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Noord, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. Het betreft de wijken Volewijck, IJplein/Vogelbuurt, Tuindorp Nieuwendam, Tuindorp Buiksloot, Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk, Tuindorp Oostzaan, Oostzanerwerf, Kadoelen, Waterlandpleinbuurt, Buikslotermeer, Banne Buiksloot, Noordelijke IJ-oevers West, Noordelijke IJ-oevers Oost, Waterland en Elzenhagen.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Prognose wijken 2022: N60 Volewijckdatabestand
Prognose wijken 2022: N61 IJplein/Vogelbuurtdatabestand
Prognose wijken 2022: N62 Tuindorp Nieuwendamdatabestand
Prognose wijken 2022: N63 Tuindorp Buikslootdatabestand
Prognose wijken 2022: N64 Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijkdatabestand
Prognose wijken 2022: N65 Tuindorp Oostzaandatabestand
Prognose wijken 2022: N66 Oostzanerwerfdatabestand
Prognose wijken 2022: N67 Kadoelendatabestand
Prognose wijken 2022: N68 Waterlandpleinbuurtdatabestand
Prognose wijken 2022: N69 Buikslotermeerdatabestand
Prognose wijken 2022: N70 Banne Buikslootdatabestand
Prognose wijken 2022: N71 Noordelijke IJ-oevers Westdatabestand
Prognose wijken 2022: N72 Noordelijke IJ-oevers Oostdatabestand
Prognose wijken 2022: N73 Waterlanddatabestand
Prognose wijken 2022: N74 Elzenhagendatabestand

Beschrijving

Publicatiedatum
6 december 2016
Wijzigingsdatum
22 juni 2022
Wijzigingsfrequentie
onbekend
Doel
Verzamelen statistieken
Contactpersoon
Basisstatistiek OIS
Deze dataset maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: