Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Loop van de bevolking Amsterdam

Deze dataset bevat tabellen over de diverse mutaties in de bevolking van Amsterdam zoals geboorte, sterfte, migratie, vestiging, vertrek en verhuizingen.

Voor cijfers over de loop van de bevolking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de vier grote steden (G4) en Nederland, kunt u terecht bij StatLine - de databank van het CBS.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Loop van de bevolking sinds 1946databestand
Loop van de bevolking, 1995-2024databestand
Geboorte naar leeftijdsgroep van de moeder, 2015-2023databestand
Geboorte naar migratieachtergrond van het kind, 2021databestand
Geboorte naar migratieachtergrond van het kind, 2022-2023databestand
Sterfte naar migratieachtergrond, 2021databestand
Sterfte naar migratieachtergrond, 2022databestand
Sterfte naar leeftijdsgroepen en geslacht, 2019-2023databestand
Geboorte per 1.000 vrouwen naar leeftijd van de moeder, 2011 en 2021databestand
Vestiging naar leeftijdsgroepen en geslacht, 2019-2023databestand
Vertrek naar leeftijdsgroepen en geslacht, 2019-2023databestand
Vestiging en vertrek naar migratieachtergrond, 2021databestand
Vestiging en vertrek naar migratieachtergrond, 2022-2023databestand
Vestiging en vertrek naar gemeente of gebied van herkomst/bestemming, 2017-2023databestand
Vestiging uit het buitenland naar herkomstgroepering, 2016-2021databestand
Vestiging uit het buitenland naar herkomstgroepering, 2018-2023databestand
Binnenlandse migratie naar leeftijd, 2021, 2022,2023databestand
Huwelijken, partnerschappen en huwende Amsterdammers naar geslacht, 2014-2020databestand
Echtscheidingen, ontbonden partnerschappen en echtscheidende Amsterdammers naar geslacht, 2014-2020databestand
Huwende Amsterdammers naar herkomstgroepering, 2014-2020databestand
Echtscheidende Amsterdammers naar herkomstgroepering, 2014-2020databestand
Huwende Amsterdammers naar leeftijd en geslacht per 100 inwoners, 2020databestand
Genaturaliseerde personen naar migratieachtergrond, 2015-2020databestand
Genaturaliseerde personen naar migratieachtergrond en leeftijdsgroepen, 2020databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
7 december 2016
Wijzigingsdatum
4 april 2024
Wijzigingsfrequentie
onbekend
Doel
Verzamelen statistieken
Contactpersoon
Basisstatistiek O&S