Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

750 jaar Amsterdam

Amsterdam wordt in 2025 750 jaar. Het jubileumjaar loopt van 27 oktober 2024 tot en met 27 oktober 2025. In de jaren voor de viering krijgt de programmering van activiteiten langzaam vorm. De gemeente Amsterdam wil daarbij graag volgen in hoeverre Amsterdammers bekend zijn met het jubileum en hoe zij de viering willen invullen.

In het voorjaar van 2022 deed O&S hier voor de tweede keer onderzoek naar. Er is een enquête afgenomen onder bijna duizend Amsterdammers, uit de verschillende stadsdelen. Daarbij is extra aandacht besteed aan verschillen tussen groepen Amsterdammers in hun verwachting van de viering. Uit de enquête blijkt dat net als in 2021 de meerderheid van de respondenten weet dat de stad binnenkort haar 750e verjaardag viert. De bekendheid ligt iets lager onder Amsterdammers die niet in de stad zijn geboren, Amsterdammers tot 35 jaar en inwoners van Weesp. Onder oudere Amsterdammers is de bekendheid juist groter. Zij zijn vooral bekend geworden met de viering via de krant. Amsterdammers jonger dan 35 zijn er met name via sociale media over te weten gekomen.

Evenals in 2021 is in 2022 driekwart (heel) positief over het feit dat de verjaardag gevierd wordt. Amsterdammers tot 35 jaar oud vormen de meest positieve groep. Uitsplitsing naar stadsdelen leert dat bewoners van West het vaakst positief zijn en die van Centrum het minst vaak. Driekwart van Amsterdammers zou willen deelnemen aan de viering. Dit zouden zij met name willen doen als toeschouwer. Amsterdammers ouder dan 65 jaar en Amsterdammers die maximaal de basisschool, vmbo of mbo-1 hebben afgemaakt geven relatief vaak aan niet te willen deelnemen.

wordt niet gebruikt

Mening over het vieren van de 750e verjaardag van Amsterdam, naar leeftijdsgroepen en stadsdelen, 2021 en 2022 (procenten)

Sfeer, veiligheid en een viering voor alle Amsterdammers worden gezien als belangrijke elementen van de viering. Ook vindt een groot deel dat de viering in ieder geval ook een beetje voor alle Nederlanders is. Dat de viering een blijvende nalatenschap oplevert voor de stad wordt minder belangrijk gevonden. Twee derde vindt daarnaast verbondenheid met de buurt van belang én dat buurtbewoners worden betrokken bij de viering. Amsterdammers tot 35 jaar vinden verbondenheid met de buurt belangrijker dan oudere generaties. Ook hopen jonge Amsterdammers dat er relatief veel budget uitgegeven wordt aan buurtactiviteiten en zouden zij hier relatief vaak betrokken bij willen worden.

wordt niet gebruikt

Mening over aandeel budget voor buurtactiviteiten, naar leeftijdsgroepen, 2021 en 2022 (procenten)

De respondenten hebben net als in de eerdere meting veel verschillende ideeën voor de viering. Een groot deel van de respondenten vindt dat er aandacht moet zijn voor de geschiedenis van de stad, in de vorm van een tentoonstelling, boek, app, documentaire of wandelroutes. Daarbij moet er focus zijn op zowel de positieve als de negatieve kant van de geschiedenis en de multiculturele aard van de stad. Ook denken veel Amsterdammers aan een groot toegankelijk feest en festivals met muziek, eten en activiteiten. Ook noemt een aantal respondenten ideeën om met de viering enkele politieke problemen in de stad aan te pakken, zoals een beter woningaanbod, onderhoud van de stad, een verbod op auto’s en minder toeristen toelaten. Verder valt op dat vooral jonge Amsterdammers het belangrijk vinden dat bij de viering rekening gehouden wordt met duurzaamheidsdoelen.