Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Aanpak Amsterdamse Poort: nulmeting

In de Amsterdamse Poort in stadsdeel Zuidoost zijn er verschillende problemen, zoals overlast, criminaliteit, kwetsbare huishoudens en leegstand. Om dit te verhelpen heeft het stadsdeel een plan van aanpak opgesteld. Stadsdeel Zuidoost wil voor de uitvoering van de aanpak graag weten wat de huidige stand van zaken is in het gebied. OIS heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd.

De buurt kenmerkt zich door veel kwetsbare huishoudens in vergelijking met het stadsdeel en de stad. Daarnaast is het aantal winkels de laatste jaren afgenomen. Bewoners, ondernemers en bezoekers vinden dit het belangrijkste verbeterpunt. Ongeveer de helft van de bewoners, bezoekers en ondernemers vindt bovendien dat er veel criminaliteit voorkomt in het gebied. Overlast wordt het vaakst door ondernemers ervaren, vooral van rondhangende groepen mensen.