Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Aardgasvrij Amsterdam, 2023

De gemeente Amsterdam wil een transitie maken naar schone energie en heeft hiervoor de doelstelling om in 2040 aardgasvrij te zijn. De aanpak hiervoor is beschreven in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 en de transitievisie warmte. Om de transitie naar aardgasvrij te monitoren, brengt O&S het aandeel aardgasvrije woningequivalenten (woningen en utiliteitsbouw) in kaart.

In Amsterdam is 19 procent van de woningequivalenten aardgasvrij, dit komt overeen met 109 duizend woningen. Er zijn verschillen in aandeel aardgasvrije panden per gebruiksdoel. Utiliteitsbouw (gebouwen zonder woonfunctie) is vaker aardgasvrij dan het geval is bij woningen. Van de woningen is 14 procent aardgasvrij, terwijl dit voor utiliteitsbouw 34 procent is.

Dat het aandeel aardgasvrije woningequivalenten niet gelijkmatig verdeeld is over de stad is te zien in figuur 1. Een belangrijke factor in de hoeveelheid aardgasvrije woningequivalenten is de aanwezigheid van het warmtenet. Voor woningen geldt momenteel dat bijna uitsluitend buurten die zijn aangesloten op het warmtenet grotendeels aardgasvrij zijn.

Kaart met aandeel aardgasvrije woningequivalenten per buurt, 10 februari 2023

Aandeel aardgasvrije woningequivalenten per buurt, 10 februari 2023

Aanvullend aan de telling van het aantal aardgasvrije woningequivalenten wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van het aantal woningequivalenten dat van het gasnet af gaat. Sinds 2018 is er een sterke toename in het aantal gasverwijderingen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de energietransitie. In 2022 is ruim de helft van de aardgasverwijderingen energietransitie-gedreven. Er wordt gesproken over energietransitie-gedreven gasverwijdering wanneer er een gasaansluiting verwijderd wordt, zonder dat er een nieuwe gasaansluiting voor in de plaats komt, maar er wel een elektriciteitsaansluiting aanwezig blijft.

Over de periode 2019 t/m 2022 zijn er in totaal 6.210 gasverwijderingen geweest (aansluitobjecten), waarvan er 3.650 (59 procent) energietransitie-gedreven waren. Deze energietransitie-gedreven afsluitingen corresponderen met 5.966 woningequivalenten, waarvan 56 procent woningen (3.356 woningequivalenten) en 44 procent utiliteitsbouw (2.610 woningequivalenten).

Grafiek met gasverwijdering in Amsterdam per jaar (in aansluitingen en aantal woningequivalenten), 2005 – 2023 (t/m 10 februari 2023)

Gasverwijdering in Amsterdam per jaar (in aansluitingen en aantal woningequivalenten), 2005 – 2023 (t/m 10 februari 2023)