Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Achtergronddocument berekening doelgroepleerlingen 2017-2018

Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) brengt sinds 2017 het aantal doelgroepleerlingen per basisschool in beeld voor Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ), ter ondersteuning van het onderwijsachterstandenbeleid PO (inclusief SBO scholen) en ter aanvulling van de landelijke gewichtenregeling. In dit achtergronddocument wordt de berekening voor het aantal doelgroepleerlingen in schooljaar 2017-2018 toegelicht. Daarnaast wordt de spreiding van de doelgroepleerlingen over de gebieden, buurtcombinaties en buurten in kaart gebracht.