Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdammers over een jaar college van Burgemeester en Wethouders

In juni is het eerste jaar van het huidige college van Burgemeester en Wethouders voorbij. In samenwerking met het Parool heeft O&S Amsterdammers daarom een aantal vragen voorgelegd over de stad en het bestuur. De vragenlijst is ingevuld door 751 Amsterdammers.

Krappe voldoende voor het gemeentebestuur, onvoldoende voor de regering

Gemiddeld geven Amsterdammers het gemeentebestuur het rapportcijfer 5,8. De meerderheid van de Amsterdammers geeft een voldoende (60 procent). Een op de vier geeft een onvoldoende (27 procent) en 13 procent weet het niet.

We zien daarbij verschillen tussen de stadsdelen: bewoners uit Nieuw-West geven het gemeentebestuur net een onvoldoende met een 5,3. In stadsdeel West zijn respondenten juist iets meer tevreden dan gemiddeld met een 6,3. Daarnaast zien we dat Amsterdammers die in 2022 op een van de coalitiepartijen hebben gestemd (PvdA, GroenLinks of D66) ook meer tevreden zijn, met gemiddeld een 6,6.

De regering krijgt van de Amsterdammers gemiddeld een onvoldoende, met een 4,3. Ruim twee derde van de Amsterdammers geeft een onvoldoende (69 procent). Hoewel respondenten tevredener zijn over het gemeentebestuur dan de regering, zien we wel dat Amsterdammers ook vaker geen antwoord weten te geven op de vraag over het gemeentebestuur (13 procent tegenover 5 procent bij de regering).

Burgemeester scoort hoger dan het gemeentebestuur

Burgemeester Halsema scoort iets hoger dan het gemeentebestuur, met een gemiddeld rapportcijfer van 6,3. Zeventig procent van de Amsterdammers geeft de burgemeester een voldoende. Woorden die vaak geassocieerd worden als het gaat om de huidige burgermeester zijn betrokken, duidelijk, empathisch en zichtbaar (zie figuur 1). Maar ook afstandelijk en onzichtbaar worden relatief vaak genoemd.

Woorden over Burgemeester Halsema, 2023 (hoe groter het woord, hoe vaker genoemd)

Afbeelding met veelgenoemde woorden over Burgemeester Halsema

53 procent tegen de vestiging van een Erotisch Centrum

Ook over een aantal andere plannen van het gemeentebestuur is de mening van Amsterdammers gevraagd. Zo is de meerderheid van de respondenten tegen de vestiging van een Erotisch Centrum (53 procent). Vooral bewoners van stadsdeel Noord en Zuid zijn tegen de vestiging van een dergelijk centrum.

Grafiek met meningen over de vestiging van een Erotisch Centrum

Mening over vestiging van een Erotisch Centrum, 2023 (procenten)