Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Armoedemonitor 2018

Elk jaar publiceert OIS de Amsterdamse armoedemonitor in opdracht van WPI; dit jaar verschijnt de 21e editie. Deze publicatie dient twee doelen: het in kaart brengen van de minimapopulatie en ontwikkelingen daarin en het berekenen van het bereik van gemeentelijke minimaregelingen.

De gemeente Amsterdam ondersteunt minimahuishoudens door hen zo veel mogelijk te activeren om de weg naar werk (terug) te vinden; maatschappelijke participatie te stimuleren; en de inkomenspositie van deze huishoudens te versterken. De jaarlijkse Amsterdamse Armoedemonitor is een belangrijk instrument om de groep minima in kaart te brengen. Ook helpt de monitor bij het signaleren van nieuwe risico’s.