Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Armoedemonitor 2019

De jaarlijkse Amsterdamse Armoedemonitor dient twee doelen. Ten eerste beschrijft de monitor de minimapopulatie. Hiermee worden ontwikkelingen en nieuwe risico’s in kaart gebracht. Ten tweede biedt de monitor een overzicht van het bereik van de gemeentelijke minimaregelingen.

De Amsterdamse Armoedemonitor 2019 laat zien dat de stad de afgelopen jaren een omvangrijke maar langzaam krimpende groep van arme huishoudens telt. Uitstroom uit de armoede is relatief beperkt en als gevolg daarvan zien we dat de langdurige armoede stijgt.

Naast de huidige minimahuishoudens zal in 2020 een nieuwe groep minima ontstaan, met name personen werkzaam in de flexibele schil (werknemers met een tijdelijk contract en zzp’ers). Deze Amsterdammers en hun huishoudens worden als gevolg van de crisis getroffen door inkomensverlies, of hebben een groot risico daartoe.