Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Basisschoolleerlingen die van school wisselen in Amsterdam

Van de leerlingen die in cohort 2018/’19 t/m 2020/’21 in groep 8 zaten is gemiddeld 19 procent van de leerlingen één of meer keer van school gewisseld. Van alle wisselingen kan 30 procent worden verklaard door verhuizingen, de rest van wisselingen hebben een onbekende reden.

Schoolwisselingen kunnen een negatief effect hebben op de resterende schoolloopbaan van leerlingen. Daarnaast kan een instabiele leerlingenpopulatie ook gevolgen hebben voor scholen zelf. De afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam wil daarom graag weten in welke mate leerlingen op Amsterdamse basisscholen van school wisselen, welke leerlingen dit zijn, en of dit per stadsdeel verschilt. Om deze vragen te beantwoorden wordt er teruggekeken op de schooltijd van leerlingen uit groep 8. Hierbij wordt in beeld gebracht hoeveel van deze leerlingen sinds groep 3 van basisschool zijn gewisseld.

Leerlingen wisselen voornamelijk tussen groep 3 en 4 en groep 4 en 5. In Zuidoost wisselen de meeste leerlingen minimaal één keer van school, leerlingen wisselen hier ook vaker meerdere keren van basisschool. Vooral leerlingen van ouders met een havo-, vwo of mbo2 t/m mbo-4 opleiding wisselen vaak van school (24 procent).

nvt

Schoolwisselaars

Aandeel leerlingen dat van basisschool is gewisseld in Amsterdam tussen groep 3 en groep 8 per stadsdeel, cohort 2018/’19 t/m 2020/’21

Leerlingen op het speciaal basisonderwijs (sbo) hebben veelal al de overstap gemaakt van het regulier naar speciaal onderwijs, er is daarom apart naar deze groep gekeken. Van de leerlingen in groep 8 in het speciaal basisonderwijs (n=418) heeft een kwart vaker dan één keer van school gewisseld. Deze leerlingen hebben naast de overstap van het regulier naar speciaal onderwijs ook nog tussen scholen gewisseld.