Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bevolkingsprognose 2023-2050

O&S publiceert elk jaar een nieuwe bevolkingsprognose voor Amsterdam. Hierin beschrijven we de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking, waarbij we rekening houden met woningbouw en trends rond geboorte, sterfte en migratie.

In de nieuwe prognose voor Amsterdam is voor het eerst Weesp meegerekend, en gebruiken we de nieuwe wijkindeling die sinds 2022 van kracht is. De factsheet laat zien welke aannames er in de prognose gedaan zijn over toekomstige trends en laten we zien wat de uitkomsten daarvan zijn, zowel voor het inwonertal als het aantal woningen in de stad. Meer informatie over het prognosemodel is te vinden in de Werkwijze Bevolkingsprognose.

In 2022 nam het aantal inwoners in de stad met ruim 36.000 inwoners toe. Dat komt voornamelijk doordat Weesp sinds 24 maart 2022 bij de gemeente Amsterdam hoort. De stad kreeg er daardoor in één dag 22.000 inwoners bij. De overige toename van 14.000 nieuwe inwoners is het resultaat van buitenlandse migratie, met name vanuit Oekraïne, en de natuurlijke aanwas: meer geboorte dan sterfte. De binnenlandse migratie is negatief: het aantal inwoners dat de stad verlaat is groter dan het aantal nieuwkomers dat zich vestigt in de stad. De toename van 36.000 inwoners is de op één na grootste toename ooit. In 1921 nam het inwonertal met 42.000 toe, vooral als gevolg van de annexatie van Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Sloten en Watergraafsmeer.

In de nieuwe prognose wordt verwacht dat de bevolkingsgroei de komende jaren doorzet. In 2035 zal Amsterdam 1 miljoen inwoners tellen. In 2050 zal dat aantal verder zijn toegenomen naar 1.093.000; dit is meer dan in de vorige prognose verwacht werd. De inwoners van Weesp zijn in de nieuwe prognose ook meegeteld. Ook de groei van Weesp, voornamelijk als gevolg van woningbouw in de Bloemendalerpolder, is hierin meegenomen.