Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bezoekersaantallen Amsterdam 2018-2021

Deze publicatie betreft de tweede raming van het aantal toeristische bezoekers in Amsterdam tot het einde van 2021. Hierin zijn de nieuwe inzichten en de meest actuele cijfers verwerkt. De eerste raming is gepubliceerd in april 2021. Net als de eerste raming houdt deze tweede raming rekening met drie mogelijke scenario’s van de bezoekersaantallen voor 2021. De situatie in 2021 wordt telkens vergeleken met die in 2019 en 2020.

Resultaten

Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar (2019). In 2020 is het toeristisch bezoek aan Amsterdam met 62 procent gedaald naar acht miljoen. Voor 2021 heeft OIS drie mogelijke scenario’s opgesteld. Deze scenario’s houden rekening met het nieuwe openingsplan, de vaccinatieschema’s, het vakantiesentiment en de reisbereidheid in verschillende landen. In alle scenario’s verwacht OIS in de zomermaanden juli en augustus meer bezoekers dan in de zomer van 2020, maar minder dan in 2019. Na de zomermaanden zal het aantal bezoekers weer afnemen. In het scenario Hoog verwacht OIS dat het openingsplan van de overheid zonder verdere restricties verloopt. In dit scenario kan Amsterdam op 13 miljoen bezoekers in 2021 rekenen, 45 procent minder dan in 2019. Het scenario Laag houdt rekening met een nieuwe coronagolf in de herfst/winter 2021 en meer contactbeperkingen. Volgens dit scenario kan er een daling van 66 procent worden verwacht. Het scenario Midden houdt rekening met gematigde restricties in de herfst en een daling van het aantal bezoekers met 53 procent ten opzichte van 2019.

Contactgegevens

Tanja Fedorova