Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bezoekersprognose 2023-2025

In maart van 2023 is de nieuwe bezoekersprognose voor de periode 2023-2025 opgesteld door Onderzoek en Statistiek. Deze Amsterdamse bezoekersprognose beschrijft de verwachte ontwikkeling van het aantal verblijfs- en dagbezoekers en cruisepassagiers tot 2025. Om de onzekerheden op te vangen, wordt gerapporteerd over een bandbreedte van mogelijke resultaten die zijn samengevat in drie scenario's. Daarbij wordt rekening gehouden met reisbereidheid, seizoenseffecten, economische ontwikkelingen en het overnachtingsbeleid in Amsterdam.

Vóór de coronacrisis telde Amsterdam ongeveer 22 miljoen toeristenovernachtingen in 2019. Vanaf 2022 kwam het toerisme weer op gang, met uiteindelijk 17 miljoen toeristenovernachtingen in dat jaar. Voor 2023 wordt verwacht dat het aantal verder zal groeien en uitkomt rond het aantal van 2019, met 20 miljoen overnachtingen in het lage scenario en 23 miljoen overnachtingen in het hoge scenario. Voor 2025 wordt ingeschat dat het aantal verder zal groeien en zal uitkomen tussen de 22 en 25 miljoen overnachtingen. Ook wordt verwacht dat het aantal dagbezoeken rond het niveau van 2019 zal liggen, met een verwacht aantal tussen de 23 en 26 miljoen dagbezoeken.