Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

CO2-uitstoot in 2020, 2021 en 2022

De gemeente Amsterdam wil de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 60 procent terugdringen in 2030 en tot 95 procent in 2050, ten opzichte van het peiljaar 1990. De aanpak hiervoor is beschreven in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. Om de CO2-uitstoot te monitoren, brengt O&S de CO2-uitstoot van de stad in kaart. De cijfers over de jaren 2010 t/m 2020 zijn definitief, 2021 is een voorlopige berekening van de CO2-uitstoot en de CO2-uitstoot over 2022 vormt een raming, gebaseerd op landelijke gegevens.

Gestage daling van de CO2-uitstoot sinds 2010, maar tempo moet verdubbelen om doelstellingen te behalen

In onderstaande figuur is de CO2-uitstoot per jaar weergegeven. Sinds 2010 neemt de CO2-uitstoot gestaag af, met gemiddeld zo’n 135 kton per jaar. Het jaar 2021 vormt hier een uitzondering op. Het voorlopige 2021 cijfer toont dat de CO2-uitstoot in 2021 ongeveer 9 procent lager is dan in 2019, een afname van 420 kton, maar wel 3 procent hoger dan in 2020.

De toename in 2021 ten opzichte van 2020 komt door het herstel in de economie nadat in 2020 de CO2-emissie werd gedrukt door de coronacrisis. Om het doel van 2030 te bereiken moet het tempo waarin de vermindering in uitstoot plaatsvindt ongeveer 2 maal versnellen. In navolging van de landelijk verwachte ontwikkeling, wordt in Amsterdam een daling tussen 5 procent en 8 procent in CO2-uitstoot in 2022 verwacht ten opzichte van de uitstoot in 2021.

Grafiek met CO2-uitstoot in kton per jaar

CO2-uitstoot in kton per jaar

Daling in CO2-uitstoot met name door meer duurzaam opgewekte elektriciteit

Net zoals landelijk, wordt de CO2-uitstoot uitgesplitst naar een aantal transitiepaden: gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit, en haven en industrie. In het transitiepad elektriciteit is het verbruik van elektriciteit opgenomen. In de andere transitiepaden het verbruik van gas en warmte en uitstoot van overige broeikasgassen.

In onderstaande figuur wordt de CO2-uitstoot per transitiepad per jaar weergegeven. De figuur laat zien dat de daling in CO2-uitstoot met name komt door minder CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik. Dit is vooral het gevolg van de gedaalde productie van elektriciteit uit steenkool en wordt versterkt door een toename van de productie van hernieuwbare elektriciteit.

Grafiek met CO2-uitstoot in kton naar transitiepad, per jaar

CO2-uitstoot in kton naar transitiepad, per jaar