Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Communicatie Stadspas en Pak Je Kans

De gemeente Amsterdam wil aanknopingspunten krijgen om de communicatie rondom de verschillende regelingen voor Amsterdammers met weinig geld te verbeteren. Hiervoor wil Bureau Stadspas ook graag samen met de afdeling Voorzieningende ervaringen en ideeën van (potentiële) gebruikers van deze regelingen inzetten. WPI heeft OIS gevraagd om een Stadspaspanel op te zetten voor Amsterdamse minima, om hen te laten meepraten over het verbeteren van regelingen voor Amsterdammers met weinig geld, waaronder de Stadspas en schuldhulpverlening. Om respondenten te werven voor het Stadspaspanel is er een onderzoek uitgevoerd naar de communicatie rondom de Stadspas en Pak je Kans. Op deze manier krijgen respondenten een indruk van het soort onderzoek dat zij kunnen verwachten als zij lid worden van het panel en kunnen zij tevens hun contactgegevens achterlaten om uitgenodigd te worden voor het panel.

Stadspas is bekender dan Pak Je Kans

De grote meerderheid van de respondenten kent de Stadspas; 94 procent geeft aan de Stadspas te kennen (n=581), tegenover 6 procent die aangeeft de Stadspas niet te kennen. Een veel kleiner aandeel van de respondenten geeft aan dat zij Pak Je Kans kennen (n=351; 59 procent).

Ruim 84 procent van de respondenten geeft aan dat ze zelf een Stadspas hebben (n=464). Van deze groep gebruikt iets meer dan de helft (54 procent) de Stadspas een paar keer per jaar, 39 procent gebruikt de Stadspas maandelijks en 8 procent gebruikt de Stadspas nooit. Daarnaast heeft iets meer dan de helft van de respondenten (54 procent) wel eens gebruik gemaakt van een van de regelingen van Pak Je Kans.

Respondenten denken bij de Stadspas en Pak Je kans vaak aan hun financiële situatie

De meeste respondenten denken bij de Stadspas aan leuke uitjes (77 procent) en hun financiele situatie (56 procent). Een aantal respondenten benoemen bij de antwoordmogelijkheid “anders, namelijk” een positief gevoel (dankbaarheid, fijn, leuk, etc) als ze denken aan de Stadspas. De meeste respondenten denken bij Pak Je Kans aan hun financiele situatie (56 procent), aan extra geld (30 procent), ingewikkelde aanvragen (21 procent) en aan gemak en duidelijkheid (16 procent).

Respondenten positiever over communicatie rondom de Stadspas dan Pak Je Kans

De respondenten zijn over het algemeen positiever over de communicatie rondom de Stadspas dan de communicatie rondom Pak Je Kans. Zo is ruim vier op de vijf het er (helemaal) mee eens dat ze voldoende worden geinformeerd over wat de Stadspas inhoudt, terwijl dit maar 44 procent is voor Pak Je Kans.

Daarnaast zijn er ook relatief weinig mensen die het (helemaal) eens zijn met de stellingen “Ik begrijp op welke regelingen ik recht heb” en “Ik ervaar geen drempel om een regeling aan te vragen door wat ik zie en hoor over Pak Je Kans” (respectievelijk 52 procent en 53 procent). Verder geeft ongeveer twee derde juist aan dat ze wel meer reclame over Pak Je Kans willen zien/horen.

De tevredenheid met de communicatie rondom de Stadspas krijgt gemiddeld een 7,5. Daarnaast krijgt de tevredenheid met de communicatie rondom de Pak Je Kans gemiddeld een 6,4.