Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam

Er zijn in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam in totaal 44.910 bedrijven en 71.805 banen te vinden in de culturele en creatieve sector (2021). Dit is een vijfde van alle bedrijven en 7 procent van alle banen in dit gebied. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van De Werkdesk Kunst & Cultuur van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam en de afdeling Economische Zaken en Cultuur van de gemeente Amsterdam.

Bedrijven en banen in de culturele en creatieve sector per gemeente

Bedrijven en banen in de culturele en creatieve sector per gemeente

Uit het onderzoek blijkt ook dat de culturele en creatieve sector voor een groot deel uit veel kleine bedrijven bestaat. De helft van de banen (ongeveer 36 duizend) in de culturele en creatieve sector in Groot-Amsterdam wordt ingevuld door eenmanszaken waaronder veel zzp’ers. De meeste bedrijven en banen zijn te vinden in Amsterdam. In deze gemeente is bijna 90 procent van de bedrijven en banen in de culturele sector van Groot-Amsterdam gevestigd.

Binnen de culturele en creatieve sector onderscheiden we vier deelsectoren. De grootste deelsector met 47 procent van alle bedrijven is kunst en cultureel erfgoed. Andere deelsectoren zijn media en entertainment (goed voor 29 procent van de bedrijven), creatieve zakelijke diensten (22 procent) en onderwijs (3 procent van de bedrijven) gerelateerd aan de culturele en creatieve sector.

Bij bedrijven in de culturele en creatieve sector werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Het percentage vrouwen ligt hiermee iets hoger dan bij andere sectoren in de regionale economie. Dit komt doordat er relatief veel vrouwen in de deelsectoren media en entertainment en onderwijs werken. De gemiddelde leeftijd van vrouwen in de culturele en creatieve sector is iets lager dan van mannen.

In de culturele en creatieve sector is het aandeel werkenden zonder migratieachtergrond relatief hoog (83 procent tegenover 78 procent in de totale regionale economie) evenals het aandeel werkenden met minimaal een hbo-opleiding. Het aandeel vrouwen met minimaal een hbo-opleiding is bovendien hoger dan het aandeel mannen met een hbo-opleiding.