Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dak- en thuisloosheid in beeld Q1 2024

De Gemeente Amsterdam wil het aantal inwoners die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden in Amsterdam-Amstelland in kaart brengen. Deze factsheet bevat de resultaten van die inventarisatie waarbij verschillende registratiebronnen zijn gekoppeld en ontdubbeld. De factsheet geeft ook inzicht in het aantal inwoners die vanuit beschermd wonen een vorm van opvang of ondersteuning nodig hebben en in welke cijfers er nog ontbreken.

In Amsterdam-Amstelland zijn 15.731 personen dak- of thuisloos of dreigend dakloos volgens de definities van de ETHOS-light telling. Daarnaast zitten 3.543 personen in de langdurige opvang. Het werkelijke aantal dak- en thuisloze mensen is hoger, omdat we niet iedereen in beeld hebben.