Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam II, 2002-2003

De leefsituatie-index voor de gemiddelde Amsterdammer is gelijk gebleven van 2000 op 2002. Wederom hebben ouderen, lager opgeleiden, mensen met een uitkering of pensioen, mensen zonder betaald werk, mensen met een laag inkomen, alleenstaanden en eenoudergezinnen, Marokkanen, Turken en Surinamers een slechtere leefsituatiescore vergeleken met de gemiddelde Amsterdammer. In De Staat van de Stad staat het begrip participatie centraal. Participatie wordt hier opgevat als het volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Burgers kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de maatschappij. Bij de afzonderlijke participatieterreinen wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal primaire participatievormen en een aantal meer aanvullende gebieden. Een nieuw thema in De Staat van de Stad II is gezondheid, dat gezien wordt als een maatschappelijke hulpbron of voorwaarde voor participatie. Daarnaast spelen de begrippen leefbaarheid

en veiligheid een belangrijke rol.