Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam III, 2004-2005

Hoger opgeleiden, stellen zonder kinderen, mensen met werk, jongeren en mensen van Nederlandse afkomst of uit overige geïndustrialiseerde landen hebben een relatief gunstige leefsituatie-index. Mensen met een lage opleiding of zonder opleiding, ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen, en personen met een WAO- of bijstandsuitkering hebben scores onder het Amsterdams gemiddelde. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. De eerste editie in 2000 besteedde voornamelijk aandacht aan de sociale participatie van de bevolking.

Inmiddels is de Staat van de Stad uitgegroeid tot een monitor die ook ingaat op leefbaarheid en veiligheid, de economie en de regio. Bovendien zijn in het instrument actuele thema’s verwerkt die momenteel veel aandacht krijgen van het Amsterdamse bestuur, zoals integratie van minderheden, armoede en onderwijs.