Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam IV, 2006-2007

De gemiddelde leefsituatiescore van 2006 is een fractie hoger dan de score van 2004: 100,4 tegenover 100,0. Evenals in vorige jaren komt naar voren dat verschillen in leefsituatie voor een groot deel samenhangen met verschillen in opleiding, leeftijd, inkomen en het hebben van werk. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. De participatie van (groepen) Amsterdammers staat in dit onderzoek centraal. De thematiek van De Staat van de Stad is de afgelopen jaren sterk uitgebreid.

De eerste editie besteedde voornamelijk aandacht aan de sociale participatie van de bevolking, maar inmiddels geeft De Staat van de Stad ook een overzicht van demografische en woningmarktontwikkelingen

in de stad, economische ontwikkelingen, gezondheid, thema’s rond integratie van herkomstgroepen, en leefbaarheid en veiligheid.