Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Derde raming bezoekersaantallen Amsterdam 2018-2021

Deze publicatie betreft de derde raming van het aantal toeristische bezoekers in Amsterdam tot het einde van 2021. Hierin zijn de nieuwe inzichten en de meest actuele cijfers verwerkt. De eerste raming is gepubliceerd in april 2021 en de tweede eind juni 2021. Net als de vorige ramingen houdt deze derde raming rekening met drie mogelijke scenario’s van de bezoekersaantallen voor 2021. Nieuw in deze raming is dat we hier ook de eerste doorkijk geven naar 2022. De situatie in 2021 en 2022 wordt telkens vergeleken met die in 2019 en 2020.

Resultaten

De 3e bezoekersraming is gebaseerd op de nieuwe inzichten na de zomer van 2021. Sommige cijfers die zijn doorgerekend in de vorige twee ramingen zijn inmiddels aangepast. Vergeleken met de tweede raming is deze prognose naar beneden bijgesteld.

Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar (2019). In 2020 is het bezoek aan Amsterdam met 61 procent gedaald tot ruim 8 miljoen. Het aantal unieke toeristische bezoekers in 2021 komt uit op 7-9 miljoen, 59-68 procent minder dan in 2019. De situatie eind 2021 is nog onzeker door de coronagolf met nieuwe beperkende maatregelen. De eerste verwachtingen voor 2022 geven de mate van het herstel van het toerisme in Amsterdam weer. Het totaal aantal unieke toeristische bezoekers zal naar verwachting rond 60-80 procent van het niveau in 2019 uitkomen. Deze prognose wordt in 2022 geactualiseerd.

Contactgegevens

Tanja Fedorova