Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Drugsgebruik in Amsterdam

In Amsterdam neemt het gebruik van xtc toe en blijft het gebruik van cannabis en cocaïne stabiel, terwijl het lachgasgebruik afneemt. De factsheet ‘Drugsgebruik in Amsterdam’ geeft inzicht in de trends in het gebruik van deze middelen en in de kenmerken van drugsgebruikers, op basis van cijfers van de GGD. Daarnaast onderzocht O&S hoe Amsterdammers aankijken tegen drugsgebruik en hoeveel zorgen zij zich maken om drugscriminaliteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Het aandeel 18- tot 64-jarige Amsterdammers dat aangaf het laatste jaar xtc te hebben gebruikt, steeg van 12 procent in 2020 naar 16 procent in 2022. Lachgasgebruik daalde daarentegen van 5 naar 2 procent tussen 2020 en 2022. Het gebruik van cannabis en cocaïne bleef in deze periode stabiel. Ongeveer 22 procent van de volwassen Amsterdammers gebruikte in 2022 cannabis en 10 procent gebruikte cocaïne. Deze cijfers van de GGD over drugsgebruik onder Amsterdamse volwassenen liggen hoger dan de landelijke cijfers. Ook jongvolwassen Amsterdammers gebruiken meer xtc, cocaïne en cannabis dan de landelijke gemiddelden.

Uit de Veiligheidsmonitor 2023 blijkt dat Amsterdammers het gebruik van cocaïne het minst accepteren. Daarna volgt gebruik van xtc. Het gebruik van cannabis wordt het meest geaccepteerd. Acceptatie van drugsgebruik is het hoogst onder 20- t/m 34- jarigen en neemt af naarmate Amsterdammers ouder zijn.

Amsterdammers maken zich het meeste zorgen omtrent de criminaliteit die samenhangt met cocaïne. De helft van de Amsterdammers maakt zich hierover (heel) veel zorgen. Daarnaast blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat 19 procent van de Amsterdammers in 2023 op zijn minst een sterk vermoeden had dat in hun buurt drugs verkocht werden. De politie registreerde 1.550 drugsmisdrijven in de stad in 2023, bijna een kwart meer dan in 2022.