Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Evaluatie Harrie-training

Harrie is een afkorting voor een begeleidende collega van één of meer Realisten (een collega met een arbeidsbeperking) die staat voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

Werkgevers die een Realist in dienst hebben, kunnen bij de gemeente Amsterdam een Harrie-training volgen (zoals een leidinggevende van de realist, of een directe collega op de werkvloer), om competenties te leren om de realist op een passende manier te begeleiden. De training is ontwikkeld door en wordt verzorgd door CNV Jongeren. In 2022 hebben ruim 100 mensen de training op locatie gevolgd. O&S heeft alle deelnemers gevraagd na afloop van de training een enquête in te vullen. Ook zijn er individuele interviews met deelnemers gehouden.

De meeste deelnemers zijn (zeer) positief over de training. Het belangrijkste effect van de training op Harries zelf is dat ze zich zelfverzekerder voelen in de begeleiding van de Realist. Voorts zien geïnterviewde Harries meer werkplezier bij Realisten, een groter gevoel van ‘gezien worden’, en een groter succes van de plaatsing, doordat contracten van Realisten zijn verlengd en/of uren zijn uitgebreid. Een harde 1-op-1 relatie kan hierbij overigens niet worden aangetoond (er was geen voor- en nameting onder Realisten zelf).