Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Evaluatie stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2022

Stembureauleden en –tellers zijn over het algemeen positief over de voorbereidingen, het verloop van de verkiezingsdag en het telproces van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. De nauwkeurigheid van het stemmentellen wordt nog positiever beoordeeld dan in 2021. Over het pauzeschema en het wegbrengen van materiaal is men iets minder vaak tevreden. Dat blijkt uit de evaluatie van de Gemeenteraadsverkiezingen die Onderzoek en Statistiek uitvoerde in opdracht van Bureau Verkiezingen onder alle personen die een taak hadden op een stemlocatie of tellocatie.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. De organisatie daarvan is, mede vanwege de corona epidemie en de coronamaatregelen een complexe taak voor Bureau Verkiezingen van de Gemeente Amsterdam. Om deze organisatie en het verloop van de verkiezingsdag te evalueren, heeft Onderzoek en Statistiek in opdracht van Bureau Verkiezingen een enquête uitgezet onder alle personen die een taak hadden op een stemlocatie of tellocatie. In totaal zijn 4.760 stembureauleden en tellers aangeschreven. Van de leden van algemene stembureaus hebben 1.843 personen de vragenlijst ingevuld, net als 71 personen die werkzaam waren in de RAI; de respons is hiermee 40 procent. De respons van de vragenlijst onder de stembureauleden en tellers op algemene stembureaus is goed verspreid over alle functies en bestaat uit medewerkers van stembureaus uit alle stadsdelen. De uitkomsten van de enquête over de werkzaamheden in de RAI kunnen vanwege het lage aantal respondenten met kanttekeningen gepresenteerd worden.

Evaluatie veelal positief

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was een soortgelijke evaluatie uitgevoerd. Toen waren de uitkomsten veelal positief met betrekking tot de voorbereidingen, en verloop van de verkiezingsdag en de nauwkeurigheid van het stemmentellen. Verbeterpunten die werden genoemd hadden vooral betrekking op de locatie en faciliteiten, met name in tenten, op de tijdsinvestering van de e-learning en het tempo van het stemmentellen.

We zien dit jaar vergelijkbare positieve uitkomsten. De respondenten zijn wederom tevreden over de voorbereidingen, vooral over de manier waarop zij zich konden aanmelden en indelen om op een stembureau te werken, de communicatie met de verkiezingsmedewerkers van het stadsdeel, en de wijze waarop voorzitters het materiaal moesten ophalen. Ook over de e-learning is het oordeel veelal positief, al blijft de tijdsinvestering, net als in 2021 een aandachtspunt. Over de webinar voor (plaatsvervangend) voorzitters is een meerderheid tevreden, net als over de e-learning over het gebruik van de tablet met de stembureau app. Een meerderheid geeft voorkeur aan een digitale training in de toekomst, meer dan in 2021.

Ook het verloop van de dag wordt op de verschillende onderdelen veelal positief beoordeeld. Respondenten zijn in 2022 vaker tevreden over de faciliteiten op de locatie dan in 2021. Alleen over het pauzeschema is men iets minder vaak tevreden. Daarnaast zijn tellers minder tevreden over de duidelijkheid van hun taken en over de faciliteiten van de locatie dan andere stembureauleden. Over de ondersteuning op de dag zelf zijn respondenten positief.

Het telproces wordt eveneens positief geëvalueerd. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters zijn over het algemeen (heel) tevreden over de stembureau app. De nauwkeurigheid van het stemmentellen wordt nog positiever beoordeeld dan in 2021. We zien echter dat voorzitters in 2022 vaker ontevreden zijn over het wegbrengen van materiaal.

Respondenten zijn minder vaak tevreden over de vergoeding dan in 2021, maar hierbij speelt dat deze niet altijd al was ontvangen bij het invullen van de vragenlijst, in tegenstelling tot een jaar geleden. Tot slot: de werkdag op het stembureau krijgt net als in 2022 een 7,7. Onder personen die in een tent hebben gewerkt is dit cijfer duidelijk gestegen vergeleken met 2021. Een extra vraag in 2022 betrof de reden om zich aan te melden om te gaan werken op een stembureau: voor driekwart van de respondenten was maatschappelijke betrokkenheid hiervoor de belangrijkste reden.

Verkiezingsdag in de RAI krijgt 8,3

Ook personen die in de RAI hebben gewerkt maken een overwegend positieve evaluatie van de voorbereidingen op en het verloop van de verkiezingsdag. De tevredenheid is gestegen vergeleken met 2021 met betrekking tot de manier om zich aan te melden om te werken in de RAI en de communicatie met verkiezingsmedewerkers van de gemeente in de aanloop naar de verkiezingen. Verder zijn respondenten zeer positief over de faciliteiten als over de locatie. Het minst tevreden zijn zij over het pauzeschema, maar alsnog is een grote meerderheid hier (heel) tevreden over, en is de tevredenheid op dit punt gestegen vergeleken met een jaar geleden. Een aantal respondenten noemt wel verbeterpunten: zijn vinden dat er te weinig mensen waren gelet op de hoeveelheid werk en dat de rolverdeling beter had gekund. Over het telproces zijn respondenten overwegend positief. Een paar respondenten vonden het tempo van het tellen niet goed, maar een overgrote meerderheid wel. De verkiezingsdag op de RAI wordt met een 8,3 beloond, meer dan onder de respondenten die op een algemeen stembureau hebben gewerkt.