Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Bevolkingsprognose 2020-2050

OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. Hierin wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergegeven, waarbij we rekening houden met woningbouw en trends rond geboorte, sterfte en migratie.

In deze factsheet laten we de aannames achter de nieuwe prognose zien. De volledige werkwijze wordt toegelicht in de Werkwijze Bevolkingsprognose.