Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet schoolloopbaan en het stapelen van diploma’s op middelbare scholen

Welke leerlingen stapelen meerdere diploma’s in het voortgezet onderwijs? Hoe verhoudt het aantal stapelaars in Amsterdam zich tot de rest van Nederland? En hoe verschilt dit per type school? In deze monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs worden de laatste ontwikkelingen beschreven.

Het stapelen van diploma's op middelbare scholen

In deze factsheet staan de leerlingen centraal die na het behalen van een eerste diploma nog een tweede diploma halen in het voortgezet onderwijs. Dit worden stapelaars genoemd. De factsheet is onderdeel van de monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs. Hierin brengt Onderzoek en Statistiek (O&S) de onderwijsloopbanen van Amsterdamse leerlingen in kaart, vanaf het moment dat ze een basisschooladvies ontvangen en de overstap maken naar de middelbare school tot aan het behalen van een diploma.

Steeds meer leerlingen stapelen na vmbo-t een havo-diploma

Steeds meer leerlingen halen na een vmbo-theoretisch diploma een havo-diploma. Dit is tevens de groep leerlingen die het vaakst diploma’s stapelt, zowel landelijk als in Amsterdam. Landelijk stapelen vmbo-basis leerlingen vaker een tweede diploma dan in Amsterdam en andere grote steden.

Leerlingen met hbo/wo-opgeleide ouders stapelen het vaakst een tweede middelbareschooldiploma. Tussen jongens en meisjes zien we hierin nauwelijks verschil. Leerlingen op het vmbo-theoretisch stapelen het vaakst als ze het havo-diploma ook kunnen halen op dezelfde school.

Amsterdamse leerlingen die een tweede middelbareschooldiploma hebben behaald stromen gemiddeld vaker door naar het aansluitende vervolgonderwijs dan leerlingen met één diploma. Dit geldt zowel voor havo- als voor vwo-gediplomeerden en zien we ook in de andere grote steden terug.

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

O&S heeft in een andere factsheet gekeken naar de ontwikkeling in basisschooladviezen die worden afgegeven in groep 8. Ook is een factsheet gekeken naar niveauwisselingen en schoolwisselingen van Amsterdamse leerlingen tijdens hun schoolloopbaan.

Wilt u meer weten over de schoolloopbanen van Amsterdamse middelbare scholieren? Met het interactieve schoolloopbanen dashboard kunt u zelf aan de slag met het beantwoorden van uw onderzoeksvraag.