Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Schulden in Amsterdam

  • Publicatie
  • 8 november 2021

Het hebben van problematische schulden is een groot probleem; acht procent van de Nederlanders en 11,2 procent van de Amsterdammers heeft geregistreerde problematische schulden (CBS, 2019). Echter, het ontbreekt aan kennis over mensen die hun schulden als problematisch ervaren: om wat voor mensen het gaat en met welke (mogelijk complexe) problematiek hebben zij te maken? Hoewel deze eerste verkenning geen volledig beeld geeft van alle Amsterdammers met problematische schulden en rapporteert over 2019, geeft het nieuwe inzichten in de mens achter deze schulden en legt het een basis om de Schuldenmonitor verder te ontwikkelen.

Deze factsheet kijkt in het kort naar Amsterdammers met problematische schulden. Problematische schulden kunnen iedereen raken, mannen en vrouwen ervaren de problemen in gelijke mate en iets vaker jongeren. Na een middelbare opleiding ervaart men wat vaker een problematische schuld. Een lager inkomen zorgt vaker voor een ervaren schuld. Wanneer we kijken naar de belangrijkste bron van inkomsten van mensen met problematisch ervaren schulden dan zien we vaak dat dit een uitkering is.

Problematische schulden gaan vaak samen met andere problematiek. Amsterdammers met een lage sociaal economische score (SES) of een hoge kwetsbaarheid hebben vaker problematische schulden. Het ervaren van problematische schulden hangt sterk samen met gezondheid. En Amsterdammers met problematische schulden zijn wat vaker gemiddeld tot sterk sociaal geïsoleerd dan mensen zonder schulden en hebben daarnaast minder vaak vertrouwen in de toekomst.

In de coronacrisis namen de ervaren problematische schulden niet toe. Op basis van de beschikbare bronnen zien we vooralsnog geen toename in het aantal Amsterdammers met problematische schulden tussen 2018 en 2020.

Meer lees je in het rapport Schuldenmonitor Amsterdam.